hợp tác xã nông nghiệp

Phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao
Đó là một trong những vấn đề được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tại Tờ trình số 8640/TTr-BKHĐT ngày 25/12/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO