Doanh nghiệp - Doanh nhân

Hơn 4.100 cửa hàng xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử

Hà Kim 06/01/2024 - 09:48

Tính đến nay, cả nước đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Theo Tổng cục Thuế, triển khai Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác triển khai hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, xăng dầu và Thông báo số 1144/TB-BTC ngày 07/12/2023 phân công nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị thuộc và trực thuộc để triển khai thực hiện.

Đến nay, đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 151,8% so với thời điểm 1/12/2023. Đáng chú ý có nhiều địa phương mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đạt cao.

xang-dau(1).jpg
Hơn 4.100 cửa hàng xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử

Để đạt được kết quả trên, toàn ngành đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng.

Cụ thể, cơ quan thuế đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện chỉ đạo cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc tham mưu Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan ban ngành tại địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành hoá đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tại từng địa phương, cục thuế đã phối hợp rất chặt chẽ với các sở, ban ngành tại địa phương tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nắm bắt thực trạng để tham mưu Ủy ban Nhân dân ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương gắn với từng địa bàn, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; tăng cường, đa dạng các hình thức tuyên truyền quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đến từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và công ty cung cấp giải pháp;...

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác cũng đang khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp đã triển khai đạt cao như: Bắc Ninh (96,9%), Thanh Hóa (95%), Yên Bái (70,6%), Quảng Nam (57,3%), Cao Bằng (54,5%), Kon Tum (54,4%), Thừa Thiên Huế (53,3%),...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4.100 cửa hàng xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử