Hơn 1000 doanh nghiệp đề nghị gia hạn nộp thuế

T.Nhi | 26/04/2020, 11:24

Theo thống kê của Tổng cục thuế, tính đến hết ngày 25/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 41.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là 6.748 tỷ đồng.

Đến hết ngày 25/4/2020 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 1.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 1.200, cá nhân là 100. Như vậy số liệu lũy kế tính đến hết ngày 25/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 41.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 40.848, số cá nhân đề nghị gia hạn là 353.

Hơn 1000 doanh nghiệp đề nghị gia hạn nộp thuế

Để đơn giản hoá thủ tục hành chính, người nộp thuế chỉ gửi 1 lần Giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 25/4/2020 là 6,748 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 6,741 tỷ đồng (Bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 1,182 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,624 tỷ đồng, tiền thuê đất là 935 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7 tỷ đồng (Bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 25/4/2020 là 6,748 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 6,741 tỷ đồng (Bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 1,182 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,624 tỷ đồng, tiền thuê đất là 935 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7 tỷ đồng (Bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất và theo Bộ Tài chính, sẽ có khoảng 98% doanh nghiệp được hưởng lợi.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Đối với tiền thuê đất, Nghị định nêu rõ: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

Để đơn giản hoá thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế thì người nộp thuể chỉ gửi 1 lần Giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn.

 

Bài liên quan
Làm giả nhiều phiếu xét nghiệm COVID-19 để bán kiếm lời
Để có tiền tiêu xài cá nhân, nam thanh niên ở Ninh Bình đã làm giả nhiều phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19 bán cho những người có nhu cầu.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1000 doanh nghiệp đề nghị gia hạn nộp thuế