Học viện Tòa án tuyển dụng viên chức năm 2019

PV | 19/11/2019, 11:28

Ngày 12/11/2019, Học viện Tòa án đã ban hành Thông báo 215/TB-HVTA về việc tuyển dụng viên chức năm 2019.

Ngày 12/11/2019, Học viện Tòa án đã ban hành Thông báo 215/TB-HVTA về việc tuyển dụng viên chức năm 2019.

Theo đó, Học viện tuyển dụng 2 vị trí:

– Giảng viên làm việc tại Khoa Đào tạo Đại học: 24 tiêu chí

– Viên chức hành chính làm việc tại các Phòng, khoa: 04 tiêu chí

Về hình thức tuyển dụng

– Đối với giảng viên: Thi tuyển

– Đối với kế toán viên và chuyên viên: Xét tiếp nhận vào viên chức

Về hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo Thông tư 15/2012/TT-BNV.

Về đối tượng và điểm ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018.NĐ-CP.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng XEM TẠI ĐÂY

Danh mục vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Học viện Tòa án XEM TẠI ĐÂY

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học viện Tòa án tuyển dụng viên chức năm 2019