Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn August 10, 2020 03:25:56 August 10, 2020 03:25:56 <![CDATA[ Trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận ]]>
Chiều 08/8, tại TAND tỉnh Ninh Thuận, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-tand-tinh-ninh-thuan-354596.html August 09, 2020 08:37:41
<![CDATA[ Trao quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận ]]>
Ngày 08/8, tại TAND tỉnh Bình Thuận, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án và Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-pho-chanh-an-tand-tinh-binh-thuan-354526.html August 08, 2020 16:54:10
<![CDATA[ Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên ]]>
Chiều ngày 06/8/2020, tại trụ sở TAND tỉnh Thái Nguyên, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-tand-tinh-thai-nguyen-354430.html August 07, 2020 21:09:38
<![CDATA[ Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 ]]>
Sáng 7/8/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-thi-hanh-ky-luat-cua-dang-nhiem-ky-2015-2020-354380.html August 07, 2020 17:08:35
<![CDATA[ TANDTC cần ban hành thêm án lệ, nghị quyết hướng dẫn áp dụng Bộ luật dân sự ]]>
Nhiều quy định pháp luật liên quan đến Bộ luật dân sự, các luật chuyên ngành bị mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án của Tòa án… nên cần ban hành thêm án lệ, nghị quyết hướng dẫn. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tandtc-can-ban-hanh-them-an-le-nghi-quyet-huong-dan-ap-dung-bo-luat-dan-su-353936.html August 05, 2020 07:23:41
<![CDATA[ Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND TP. Cần Thơ ]]>
Ngày 2/8, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND TP. Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC dự và chủ trì buổi lễ. ]]>
http://congly.vn/toa-an-dia-phuong/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-tand-tp-can-tho-353556.html August 02, 2020 13:19:27
<![CDATA[ Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long ]]>
Chiều 1/8, tại TAND tỉnh Vĩnh Long, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC dự và chủ trì buổi lễ. ]]>
http://congly.vn/toa-an-dia-phuong/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-tand-tinh-vinh-long-353510.html August 01, 2020 21:02:00
<![CDATA[ Trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh ]]>
Sáng 01/8, tại TAND tỉnh Trà Vinh, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-tand-tinh-tra-vinh-353458.html August 01, 2020 15:06:19
<![CDATA[ TANDTC bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh ]]>
Chiều ngày 31/7, tại TAND tỉnh Tây Ninh, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh. ]]>
http://congly.vn/toa-an-dia-phuong/tandtc-bo-nhiem-chanh-an-tand-tinh-tay-ninh-353374.html July 31, 2020 21:43:08
<![CDATA[ TAND tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ ]]>
Trong hai ngày 30 - 31/7, TAND Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án hai cấp. ]]>
http://congly.vn/toa-an-dia-phuong/tand-tinh-dong-thap-to-chuc-tap-huan-nghiep-vu-353366.html July 31, 2020 21:32:03