Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn August 20, 2019 23:28:36 August 20, 2019 23:28:36 <![CDATA[ Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Vướng mắc trong việc xác định quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ]]>
Luật HNGĐ đã sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình để phù hợp hơn với thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình áp dụng chế định này còn vướng mắc. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2014-vuong-mac-trong-viec-xac-dinh-quan-he-giua-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-309932.html August 20, 2019 08:41:09
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Thái Bình: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ]]>
Trong suốt thời gian vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là 14 nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-thai-binh-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-hoa-giai-308282.html August 18, 2019 09:04:22
<![CDATA[ Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm của Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học được nghiệm thu xuất sắc ]]>
'Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thể hiện sự công phu, khoa học, toàn diện và có tính thực tiễn cao", Thạc sỹ Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/de-an-xu-ly-vi-pham-trong-linh-vuc-bao-hiem-cua-vu-phap-che-va-quan-ly-khoa-hoc-duoc-nghiem-thu-xuat-sac-309588.html August 16, 2019 17:20:31
<![CDATA[ Công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC trong xử lý tội phạm về bảo hiểm ]]>
Ngày 16/8, TANDTC tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số điều trong xử lý tội phạm về bảo hiểm. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/cong-bo-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-tandtc-trong-xu-ly-toi-pham-ve-bao-hiem-309528.html August 16, 2019 13:57:17
<![CDATA[ Báo Công lý trao đổi nghiệp vụ báo chí với Hội Nhà báo Thái Lan ]]>
Ngày 15/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan do ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan đã tới thăm, trao đổi về nghiệp vụ báo chí với Báo Công lý. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-nganh/bao-cong-ly-trao-doi-nghiep-vu-bao-chi-voi-hoi-nha-bao-thai-lan-309468.html August 15, 2019 20:05:44
<![CDATA[ Chánh án TANDTC Việt Nam tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ]]>
Chiều nay 13/8, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình có buổi tiếp xã giao ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-viet-nam-tiep-xa-giao-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-309226.html August 13, 2019 21:48:38
<![CDATA[ Tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các cán bộ Tòa án ]]>
Chiều nay 13/8, tại trụ sở TANDTC đã diễn ra Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho một số cán bộ Tòa án. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã đến dự và trao tặng Huy hiệu. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tang-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-cho-cac-can-bo-toa-an-309228.html August 13, 2019 21:45:32
<![CDATA[ Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ tại Việt Nam ]]>
Ngày 13/8, tại trụ sở TANDTC, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tiếp bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-tiep-truong-dai-dien-quy-nhi-dong-lhq-tai-viet-nam-309230.html August 13, 2019 21:40:41
<![CDATA[ TAND huyện Nam Đàn, Nghệ An: Chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao ]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND huyện Nam Đàn đã giải quyết 181/219 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,65%; chất lượng giải quyết, xét xử các loại án ngày càng được nâng cao; việc xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-huyen-nam-dan-nghe-an-chat-luong-xet-xu-ngay-cang-duoc-nang-cao-309130.html August 13, 2019 09:48:43
<![CDATA[ Ngành Tòa án thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ]]>
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đánh giá ngành Tòa án có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/nganh-toa-an-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-308790.html August 09, 2019 19:44:59