Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn October 17, 2019 12:39:16 October 17, 2019 12:39:16 <![CDATA[ Một số vấn đề nghiệp vụ từ các phiên tòa tháng 9/2019 của Hội đồng Thẩm phán ]]>
Các phiên tòa của Hội đồng Thẩm phán TANDTC trong tháng 9 vừa qua đã giải quyết nhiều vụ việc và rút ra những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ. Dưới đây là một số vụ việc điển hình. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/mot-so-van-de-nghiep-vu-tu-cac-phien-toa-thang-9/2019-cua-hoi-dong-tham-phan-316880.html October 17, 2019 06:37:11
<![CDATA[ Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC ]]>
Ngày 16/10, Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp toàn thể dưới sự chủ trì của Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang để đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/dong-gop-y-kien-vao-du-thao-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-tandtc-316866.html October 16, 2019 19:43:46
<![CDATA[ Ban hành Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP: Bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi trẻ em ]]>
Việc công bố Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP của TANDTC vào ngày 14/10 vừa qua đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao từ phía đại diện của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/ban-hanh-nghi-quyet-06/2019/nq-hdtp-buoc-tien-quan-trong-trong-viec-bao-ve-quyen-loi-tre-em-316858.html October 16, 2019 18:30:36
<![CDATA[ Hội nghị tổng kết hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND tỉnh Quảng Nam ]]>
Ngày 15/10, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND tỉnh Quảng Nam đã tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam Trương Trọng Tiến tham dự và chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-ban-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu-tand-tinh-quang-nam-316766.html October 16, 2019 10:52:25
<![CDATA[ TANDTC điều động cán bộ và giao phụ trách TAND tỉnh Hà Giang ]]>
Ngày 15/10, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Chánh án TANDTC về việc điều động, giao phụ trách TAND tỉnh Hà Giang. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tandtc-dieu-dong-can-bo-va-giao-phu-trach-tand-tinh-ha-giang-316712.html October 15, 2019 18:28:37
<![CDATA[ Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định trong xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi ]]>
Ngày 14/10, TANDTC đã tổ chức công bố Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về hướng dẫn áp dụng quy định tại một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/cong-bo-nghi-quyet-huong-dan-ap-dung-mot-so-quy-dinh-trong-xet-xu-vu-an-xam-hai-tinh-duc-nguoi-duoi-18-tuoi-316562.html October 14, 2019 17:19:20
<![CDATA[ Đoàn công tác TAND tỉnh Sơn La thăm, làm việc tại TAND tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng ]]>
Đoàn công tác của TAND tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại TAND tỉnh Hủa Phăn, TAND tỉnh Luông Pha Băng nước CHDCND Lào. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-nganh/doan-cong-tac-tand-tinh-son-la-tham-lam-viec-tai-tand-tinh-hua-phan-va-luong-pha-bang-316366.html October 13, 2019 19:52:41
<![CDATA[ Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC ]]>
Ngày 11/10, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), TANDTC phối hợp với UNDP tại Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với 3 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/lay-y-kien-dong-gop-du-thao-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-tandtc-316162.html October 11, 2019 12:35:14
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh An Giang: Chú trọng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa ]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND hai cấp tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác, đặc biệt là các yêu cầu về cải cách tư pháp. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-an-giang-chu-trong-hoat-dong-tranh-tung-tai-phien-toa-314854.html October 11, 2019 09:58:39
<![CDATA[ Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dẫn độ ]]>
Thực hiện tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế và triển khai chiến lược cải cách tư pháp và cải cách hành chính, trong những năm qua, Việt Nam đã ban hành nhiều luật, văn bản dưới luật, văn bản áp dụng pháp luật để điều chỉnh hoạt động dẫn độ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoan-thien-chinh-sach-phap-luat-ve-dan-do-315718.html October 11, 2019 09:58:34