Báo Công lý
Thứ Bảy, 11/7/2020

Ngành TAND Tp. Hà Nội: Cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng xét xử

29/5/2013 10:34 UTC+7
Hàng năm, ngành TAND Tp. Hà Nội phải thụ lý số lượng đơn thư và số lượng án rất lớn, trong khi số lượng biên chế ngày càng bị thu hẹp, đây là vấn đề khó khăn và sức ép không chỉ đối với hoạt động xét xử mà cả đối với các mặt hoạt động khác...

Những kết quả tích cực

Để kịp thời giải quyết những kiến nghị, yêu cầu của nhân dân, những năm qua TAND TP Hà Nội đã đề ra nhiều biện pháp và mô hình tổ hành chính tư pháp (HCTP) “một cửa” ra đời trong bối cảnh đó. Tổ HCTP có trách nhiệm tiếp nhận, thụ lý các loại đơn khởi kiện, thụ lý hồ sơ vụ án; chuyển hồ sơ kháng cáo, kháng nghị; cấp trích sao án văn. TAND TP Hà Nội đã ban hành Quy chế tiếp công dân và lên lịch tiếp công dân của lãnh đạo các đơn vị vào một ngày cố định hàng tuần. Các đơn vị đều lập sổ tiếp công dân, thống kê số lượt tiếp dân hàng tháng, báo cáo ngay các trường hợp khiếu kiện có tính chất phức tạp. Đồng thời, TAND các cấp của TP Hà Nội thực hiện đồng bộ việc phân công Thẩm phán, hội thẩm, thư ký Tòa án tiến hành tố tụng, ra quyết định gia hạn đối với các vụ án đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định của pháp luật. Do công tác quản lý, bố trí phòng xét xử, lên lịch xét xử của các đơn vị được đổi mới và quản lý chặt chẽ hơn, vì vậy đã hạn chế tình trạng hoãn phiên tòa không có căn cứ cũng như hạn chế số vụ án để quá thời hạn luật định. 

 

Ngành TAND Tp. Hà Nội: Cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng xét xử

 

Tăng cường công tác tiếp công dân tại TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

Qua theo dõi, các đơn vị đã chấp hành thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, BLTTHS, BLTTDS, Luật Tố tụng hành chính… Trong quá trình tiếp công dân, lãnh đạo các đơn vị luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết dứt điểm các khiếu nại phức tạp, kéo dài. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra của TAND TP Hà Nội cũng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với tất cả các đơn vị trong toàn ngành, các đơn vị được kiểm tra đều nghiêm túc thực hiện việc ra các quyết định phân công, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký Tòa án và từng bước nâng cao chất lượng xét xử.

 

Công tác cải cách thủ tục HCTP của ngành TAND TP Hà Nội bước đầu đã có những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian của công dân. Nguyên nhân do lãnh đạo các đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động HCTP; cán bộ tiếp nhận, thụ lý đơn (chủ yếu là thư ký) chưa được đào tạo, chưa có kinh nghiệm, không chuyên sâu; chưa có quy chế, quy trình thủ tục HCTP và sự phối hợp thống nhất giữa các đơn vị. Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác HCTP của ngành TAND TP Hà Nội còn hạn chế, cơ sở vật chất không đồng bộ, phòng làm việc, phòng tiếp công dân, bộ phận HCTP chưa được sắp xếp khoa học nên việc cải cách thủ tục HCTP mang lại hiệu quả chưa cao.

 

Đổi mới công tác cải cách thủ tục HCTP

 

Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 19/3/2013, Ban cán sự Đảng TAND TP Hà Nội ra Nghị quyết số 16-NQ/BCS về đổi mới công tác HCTP và thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch đổi mới thủ tục HCTP. Nghị quyết xác định rõ tầm quan trọng của cải cách HCTP nhằm khắc phục nguyên nhân hạn chế thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. Cải cách HCTP của ngành TAND TP Hà Nội theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nhất nguồn nhân lực, vật lực phục vụ cho công tác xét xử.

 

Trước mắt, ngành TAND TP Hà Nội tập trung cải cách các thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận và thụ lý đơn, phân công Thẩm phán, hội thẩm, thư ký tiến hành tố tụng, quản lý lịch xử và phòng xử, công tác lưu trữ và cấp trích sao bản án, quyết định. Đồng thời, toàn ngành rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực, gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức và công dân. TAND TP Hà Nội và các TAND cấp huyện đang triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại bộ phận HCTP; niêm yết thông báo hướng dẫn các thủ tục, các biểu mẫu để tổ chức, cá nhân biết khi khởi kiện các vụ việc theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất; bố trí phòng tiếp công dân đủ tiện nghi và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến Tòa án.

 

Cải cách thủ tục HCTP được ngành TAND TP Hà Nội xác định là nhiệm vụ then chốt trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nên Ban cán sự Đảng TAND TP Hà Nội mong muốn lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức toàn ngành cần nâng cao nhận thức về công tác HCTP. Qua đó cần đổi mới quan điểm chỉ đạo, đề cao đạo đức ứng xử của Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động, TAND TP Hà Nội tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về thủ tục HCTP áp dụng cho toàn ngành. Trong đó chú trọng việc xây dựng cơ chế phân công, phân nhiệm, cơ chế báo cáo trao đổi nghiệp vụ xét xử, cơ chế phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan, đơn vị. 

 

Hiện tại, toàn ngành TAND TP Hà Nội đang thực hiện công khai minh bạch thủ tục tiếp nhận hồ sơ, cung cấp tài liệu, thông tin, trích lục bản án, quyết định của Tòa án. Toàn ngành từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác HCTP; sử dụng có hiệu quả mạng LAN, áp dụng phần mềm tin học về quản lý từ khi thụ lý cho đến khi chuyển hồ sơ về bộ phận lưu trữ; trường hợp hồ sơ có kháng cáo, kháng nghị được theo dõi cho đến khi có bản án phúc phẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Ngành TAND TP Hà Nội đang tập trung triển khai, tiến tới việc số hóa bản án để thuận tiện trong công tác lưu trữ, tra cứu, cung cấp thông tin, tài liệu.

 

Trần Quang Huy

Bạn đang đọc bài viết Ngành TAND Tp. Hà Nội: Cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng xét xử tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật