Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn September 23, 2018 17:53:54 September 23, 2018 17:53:54 <![CDATA[ Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán ]]>
Ngày 21/9, TANDTC đã tổ chức buổi lễ công bố Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Báo Công lý trích đăng nguyên văn nội dung Bộ Quy tắc này. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/bo-quy-tac-dao-duc-va-ung-xu-cua-tham-phan-268996.html September 21, 2018 22:04:32
<![CDATA[ TANDTC hướng tới xây dựng đội ngũ Thẩm phán bản lĩnh, liêm chính, công tâm ]]>
Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán ban hành là định hướng yêu cầu để các Thẩm phán phải thực hiện. Không có chế tài xử lý nhưng nếu Thẩm phán vi phạm thì uy tín sẽ không còn, không xứng đáng là Thẩm phán, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình nêu rõ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-huong-toi-xay-dung-doi-ngu-tham-phan-ban-linh-liem-chinh-cong-tam-268968.html September 21, 2018 17:15:25
<![CDATA[ TANDTC công bố Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán ]]>
Sáng 21/9, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Lễ công bố Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-cong-bo-bo-quy-tac-dao-duc-va-ung-xu-cua-tham-phan-268946.html September 21, 2018 15:01:23
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng cán bộ Tòa án luôn là nhiệm vụ hàng đầu ]]>
Tập trung cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng… ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-thanh-hoa-nang-cao-chat-luong-can-bo-toa-an-luon-la-nhiem-vu-hang-dau-268908.html September 21, 2018 09:42:03
<![CDATA[ Hội thảo Thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn ]]>
Sáng 20/9, tại Đà Nẵng, TANDTC vừa tổ chức khai mạc hội thảo thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn; trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến Luật Phá sản. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/hoi-thao-thuc-tien-thi-hanh-luat-pha-san-nam-2014-va-cac-van-ban-huong-dan-268864.html September 20, 2018 20:12:04
<![CDATA[ Tổng kết thí điểm Đề án tăng cường hòa giải, đối thoại trong các vụ án dân sự, hành chính ]]>
Sáng 20/9, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tong-ket-thi-diem-de-an-tang-cuong-hoa-giai-doi-thoai-trong-cac-vu-an-dan-su-hanh-chinh-268798.html September 20, 2018 14:34:43
<![CDATA[ Đảng ủy TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 ]]>
Chiều ngày 19/9, Đảng ủy TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/dang-uy-tand-tinh-an-giang-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-giua-nhiem-ky-2015-2020-268718.html September 20, 2018 09:17:01
<![CDATA[ Ban Thanh tra TANDTC: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát Thẩm phán ]]>
Từ 1/10/2015 đến nay, Ban Thanh tra đã nhận và xử lý 2.890 đơn khiếu nại của công dân chuyển đến theo đường bưu điện, số đơn nói trên đều được xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/ban-thanh-tra-tandtc-tiep-tuc-day-manh-cong-tac-giam-sat-tham-phan-268724.html September 20, 2018 06:43:37
<![CDATA[ Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình hội đàm với Chánh án TANDTC Trung Quốc ]]>
Chiều ngày 19/9, tại Hà Nội Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình có buổi tiếp và hội đàm với ông Chu Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trung Quốc đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-hoi-dam-voi-chanh-an-tandtc-trung-quoc-268700.html September 19, 2018 20:34:13
<![CDATA[ Đoàn TANDTC Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện Tòa án ]]>
Ngày 19/9, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Giám đốc Học viện Tòa án đã tiếp Đoàn TANDTC Trung Quốc do đồng chí Chu Cường, Chánh án TANDTC dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/doan-tandtc-trung-quoc-tham-va-lam-viec-tai-hoc-vien-toa-an-268668.html September 19, 2018 16:08:17