Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn December 15, 2017 21:18:41 December 15, 2017 21:18:41 <![CDATA[ Báo Công lý tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tại Huế ]]>
Ngày 14/12, Đoàn công tác Báo Công lý đã đến thăm và tặng quà, bàn giao kinh phí hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi Xuân Phú (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/bao-cong-ly-tang-qua-va-ho-tro-kinh-phi-cho-trung-tam-bao-tro-tre-em-mo-coi-tai-hue-237288.html December 14, 2017 20:02:07
<![CDATA[ Trao đổi kinh nghiệm giữa TAND tỉnh Gia Lai và Tòa án sơ thẩm tỉnh Ratanakiri (CPC) ]]>
Chiều 14/12, Ông Súa La – Chánh án Tòa án sơ thẩm tỉnh Ratanakiri (Vương quốc CPC) dẫn đầu đoàn công tác đã đến dự Hội nghị trao đổi án hằng năm tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/trao-doi-kinh-nghiem-giua-tand-tinh-gia-lai-va-toa-an-so-tham-tinh-ratanakiri-cpc-237272.html December 14, 2017 19:09:38
<![CDATA[ Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 7 dự thảo án lệ ]]>
Thực hiện công tác xây dựng và phát triển án lệ, trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, ngày 14/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 7 dự thảo án lệ để chính thức phát triển thành án lệ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-dong-tham-phan-tandtc-thong-qua-7-du-thao-an-le-237268.html December 14, 2017 17:22:47
<![CDATA[ Những điểm cần lưu ý khi hướng dẫn về án treo theo quy định của BLHS 2015 ]]>
Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP (Nghị quyết 01) của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giúp cho Thẩm phán, Hội thẩm đỡ khó khăn hơn trong quyết định về án treo. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/nhung-diem-can-luu-y-khi-huong-dan-ve-an-treo-theo-quy-dinh-cua-blhs-2015-237158.html December 14, 2017 06:03:39
<![CDATA[ Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải: Nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ Tòa án Việt Nam ]]>
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về pháp luật, TANDTC đã phối hợp với Tổ chức tài chính (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) tổ chức Tọa đàm giới thiệu Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/so-tay-phap-luat-ve-trong-tai-va-hoa-giai-nguon-tu-lieu-tham-khao-huu-ich-cho-can-bo-toa-an-viet-nam-237122.html December 13, 2017 15:10:44
<![CDATA[ BLHS năm 2015: Nhiều thay đổi lớn về chính sách hình sự ]]>
Thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, BLHS năm 2015 đã bổ sung chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; điều chỉnh nhiều chính sách hình sự phù hợp với đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/blhs-nam-2015-nhieu-thay-doi-lon-ve-chinh-sach-hinh-su-237100.html December 13, 2017 11:42:17
<![CDATA[ Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp tháng 12/2017 ]]>
Từ ngày 12 đến 15/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp để xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-dong-tham-phan-tandtc-to-chuc-phien-hop-thang-12/2017-237008.html December 12, 2017 16:45:33
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Hoàn thành vượt chỉ tiêu trên nhiều mặt công tác ]]>
Trong năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đã thụ lý và giải quyết 8.037/9.167 vụ, việc các loại, đạt 87,67%; chất lượng giải quyết, xét xử các loại án ngày càng được nâng cao; không có án oan sai, án tồn đọng, sau xét xử không có khiếu nại gây bức xúc. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-ca-mau-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-tren-nhieu-mat-cong-tac-236898.html December 12, 2017 08:11:02
<![CDATA[ BLHS năm 2015: Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp ]]>
Báo Công lý trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC về những sửa đổi, bổ sung lớn của BLHS năm 2015. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/blhs-nam-2015-tiep-tuc-the-che-hoa-chu-truong-cua-dang-ve-cai-cach-tu-phap-236826.html December 11, 2017 11:24:04
<![CDATA[ TANDTC họp giao ban công tác tháng 12/2017 ]]>
Ngày 8/12, lãnh đạo TANDTC và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC đã tổ chức giao ban công tác dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-hop-giao-ban-cong-tac-thang-12/2017-236606.html December 08, 2017 16:47:58