Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn July 05, 2020 17:52:33 July 05, 2020 17:52:33 <![CDATA[ TANDTC sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 ]]>
Sáng 2/7, Công đoàn TANDTC tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2020. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-so-ket-cong-tac-cong-doan-6-thang-dau-nam-2020-349332.html July 02, 2020 17:05:32
<![CDATA[ Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ TAND cấp cao tại Hà Nội ]]>
Ngày 2/7, Đoàn Thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017-2022. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-doan-phong-trao-thanh-nien-giua-nhiem-ky-tand-cap-cao-tai-ha-noi-349328.html July 02, 2020 16:48:57
<![CDATA[ Cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, kiện toàn nhân sự và sớm kết thúc Đại hội đảng các cấp ]]>
Kết thúc Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử và Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã kết luận nhiều nội dung quan trọng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/can-day-nhanh-tien-do-giai-quyet-an-kien-toan-nhan-su-va-som-ket-thuc-dai-hoi-dang-cac-cap-349154.html July 01, 2020 14:55:24
<![CDATA[ Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử; Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ]]>
Sáng 30/6, TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-nghi-tong-ket-thuc-tien-nang-cao-chat-luong-xet-xu-trien-khai-thi-hanh-luat-hoa-giai-doi-thoai-tai-toa-an-349020.html June 30, 2020 16:56:42
<![CDATA[ Một số sai sót cần rút kinh nghiệm liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự ]]>
Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020 giúp cho các Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, đồng thời hệ thống hóa lại các vấn đề tranh chấp về sỡ hữu đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/mot-so-sai-sot-can-rut-kinh-nghiem-lien-quan-den-giai-quyet-cac-vu-an-dan-su-348954.html June 30, 2020 09:30:58
<![CDATA[ Rút kinh nghiệm trong quá trình xét xử các vụ án dân sự liên quan đến quyền sở hữu ]]>
Sáng 29/6, TANDTC tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tháng 6/2020 với chuyên đề “Rút kinh nghiệm các sai sót trong quá trình xét xử các vụ án dân sự liên quan đến quyền sở hữu”. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/rut-kinh-nghiem-trong-qua-trinh-xet-xu-cac-vu-an-dan-su-lien-quan-den-quyen-so-huu-348882.html June 29, 2020 18:43:53
<![CDATA[ Đại hội chi bộ TAND tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IX ]]>
Ngày 27/6, Chi bộ TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ]]>
http://congly.vn/toa-an-dia-phuong/dai-hoi-chi-bo-tand-tinh-quang-ngai-lan-thu-ix-348732.html June 28, 2020 10:39:44
<![CDATA[ Đoàn Thanh niên TANDTC phối hợp tổ chức Giải bóng đá chào mừng đại hội Đảng ]]>
Ngày 27/6, tại sân bóng Thành Phát (Hà Nội) Đoàn Thanh niên TANDTC phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Tư Pháp, Văn phòng Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải bóng đá “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/doan-thanh-nien-tandtc-phoi-hop-to-chuc-giai-bong-da-chao-mung-dai-hoi-dang-348658.html June 27, 2020 16:29:26
<![CDATA[ Trao quyết định bổ nhiệm chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh ]]>
Chiều ngày 26/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh đối với bà Phan Thị Nguyệt Thu – Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh. ]]>
http://congly.vn/toa-an-dia-phuong/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-tand-tinh-ha-tinh-348594.html June 26, 2020 23:28:23
<![CDATA[ Chánh án TANDTC tiếp xã giao Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam ]]>
Sáng 24/6, tại Trụ sở TANDTC, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nhận công tác tại Việt Nam. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-tiep-xa-giao-dai-su-han-quoc-tai-viet-nam-348236.html June 24, 2020 21:07:02