Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn July 19, 2018 07:22:54 July 19, 2018 07:22:54 <![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang: Từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ]]>
TAND tỉnh Tuyên Quang phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-tuyen-quang-tung-buoc-nang-cao-chat-luong-tranh-tung-tai-phien-toa-261308.html July 19, 2018 07:05:23
<![CDATA[ Phối hợp chặt chẽ để thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án ]]>
TANDTC sẽ chỉ đạo Tòa án các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự để thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/phoi-hop-chat-che-de-thi-hanh-cac-ban-an-quyet-dinh-co-hieu-luc-cua-toa-an-261274.html July 18, 2018 20:04:51
<![CDATA[ Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xét xử các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ]]>
Ngày 18/7, tại Hà Nội, được sự hỗ trợ của Đại sứ Hoa Kỳ, TANDTC tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xét xử các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-xet-xu-cac-toi-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-261276.html July 18, 2018 20:00:12
<![CDATA[ Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ tiếp Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ ]]>
Chiều ngày 17/7/2018, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam đã tiếp Ngài Houston, Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/pho-chanh-an-nguyen-tri-tue-tiep-tham-phan-lien-bang-hoa-ky-261238.html July 18, 2018 15:38:54
<![CDATA[ Xử lý trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội ]]>
BLHS năm 2015 có những quy định sửa đổi, bổ sung về vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/xu-ly-trach-nhiem-hinh-su-nguoi-chua-thanh-nien-pham-toi-261106.html July 17, 2018 15:55:45
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Bình Định: Phấn đấu vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2018 ]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù số lượng án tăng so với cùng kỳ năm 2017, các vụ tranh chấp cũng ngày càng phức tạp, song chất lượng giải quyết, xét xử các loại án của TAND hai cấp tỉnh Bình Định không ngừng được nâng cao. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-binh-dinh-phan-dau-vuot-cac-chi-tieu-thi-dua-nam-2018-261014.html July 17, 2018 06:10:44
<![CDATA[ TAND tỉnh Bến Tre: Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ]]>
Thực hiện chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, ngày 13/7, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-ben-tre-to-chuc-hoi-thao-nang-cao-chat-luong-tranh-tung-tai-phien-toa-260790.html July 14, 2018 16:19:01
<![CDATA[ Hoàn thiện hệ thống pháp luật để phòng chống tội phạm rửa tiền ]]>
“Cần một lực lượng thực thi pháp luật được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin cũng như hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh chống loại tội phạm này một cách hiệu quả”. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/hoan-thien-he-thong-phap-luat-de-phong-chong-toi-pham-rua-tien-260486.html July 14, 2018 09:24:11
<![CDATA[ TAND tỉnh An Giang và NHNN chi nhánh An Giang tổ chức hội nghị chuyên đề xử lý nợ xấu ]]>
Ngày 13/7, TAND tỉnh An Giang và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang đã phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-an-giang-va-nhnn-chi-nhanh-an-giang-to-chuc-hoi-nghi-chuyen-de-xu-ly-no-xau-260706.html July 13, 2018 16:58:15
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Hải Dương: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 ]]>
Trong những năm vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Hải Dương luôn triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm công tác đã đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-hai-duong-quyet-tam-hoan-thanh-nhiem-vu-nam-2018-260280.html July 13, 2018 08:50:49