Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn January 18, 2019 23:33:10 January 18, 2019 23:33:10 <![CDATA[ TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm tốt công tác xã hội từ thiện ]]>
TAND quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội luôn là một trong số các đơn vị có lượng án phải giải quyết nhiều của thành phố. Kết thúc năm công tác 2018, đơn vị đã giải quyết 1.847 vụ việc các loại, trên tổng số 2.068 vụ việc. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-quan-hai-ba-trung-ha-noi-lam-tot-cong-tac-xa-hoi-tu-thien-284134.html January 17, 2019 21:15:04
<![CDATA[ TAND tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ 2019 và khai trương trụ sở làm việc mới ]]>
Chiều 17/1, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và khai trương trụ sở làm việc mới. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-thanh-hoa-trie-n-khai-nhie-m-vu-2019-va-khai-truong-tru-so-lam-viec-moi-284120.html January 17, 2019 17:27:29
<![CDATA[ Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang tiếp Đoàn chuyên gia Hàn Quốc ]]>
Sáng ngày 17/01/2018, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã tiếp xã giao ngài Jang Jung Hwan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tòa án, Tòa án tối cao Hàn Quốc cùng các thành viên đoàn công tác Hàn Quốc. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/pho-chanh-an-tandtc-le-hong-quang-tiep-doan-chuyen-gia-han-quoc-284114.html January 17, 2019 17:19:17
<![CDATA[ TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 ]]>
Chiều ngày 16/1/2019, TAND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Đồng chí La Hồng, Chánh án TAND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-an-giang-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-nam-2019-284066.html January 17, 2019 10:52:00
<![CDATA[ Đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến ]]>
Bên lề Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019, phóng viên Báo Công lý đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu về các biện pháp triển khai thực hiện công tác chuyên môn và phong trào thi đua năm 2019 do TANDTC phát động. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/day-manh-phong-trao-thi-dua-kip-thoi-nhan-rong-cac-dien-hinh-tien-tien-284020.html January 17, 2019 06:48:51
<![CDATA[ Tạp chí TAND kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ]]>
Chiều 16/1, tại Hà Nội, Tạp chí Tòa án nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Tạp chí. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tap-chi-tand-ky-niem-65-nam-ngay-truyen-thong-284012.html January 16, 2019 21:47:43
<![CDATA[ TAQS các cấp: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao ]]>
Ngày 16/1, TAQS Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TAQS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, Thẩm phán TAQS Trung ương và TAQS quân khu, TAQS khu vực trong cả nước. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/taqs-cac-cap-hoan-thanh-toan-dien-cac-nhiem-vu-duoc-giao-283994.html January 16, 2019 19:49:28
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh: Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác ]]>
Ngày 16/1/2019, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-hai-cap-tinh-bac-ninh-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-xet-xu-hoan-thanh-xuat-sac-cac-mat-cong-tac-283996.html January 16, 2019 19:44:53
<![CDATA[ TAND TP. Hà Nội: Xét xử thành công các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn ]]>
Ngày 16/1, TAND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 2019. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-tp-ha-noi-xet-xu-thanh-cong-cac-vu-an-kinh-te-tham-nhung-lon-283992.html January 16, 2019 19:37:30
<![CDATA[ Đảng ủy TANDTC trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên ]]>
Ngày 16/2, Đảng ủy TANDTC tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên đang công tác tại TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/dang-uy-tandtc-trao-tang-huy-hieu-30-40-nam-tuoi-dang-cho-3-dang-vien-283978.html January 16, 2019 18:40:57