Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn May 22, 2019 00:18:12 May 22, 2019 00:18:12 <![CDATA[ Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng ]]>
Ngày 21/5, tại trụ sở TAND tỉnh Sóc Trăng, TANDTC đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-chanh-an-tand-tinh-soc-trang-299610.html May 21, 2019 21:35:26
<![CDATA[ Cần có hướng dẫn cụ thể về trang phục của bị cáo tại phiên tòa ]]>
Trong khi tất cả các cơ quan tư pháp, Luật sư phải hết sức chú ý và tuân thủ các quy định hiện hành, mang trang phục lịch sự đến tòa thì các bị cáo lại mang những thường phục nhếch nhác, có những từ ngữ (trên quần áo) thiếu thẩm mỹ, phản cảm… ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/can-co-huong-dan-cu-the-ve-trang-phuc-cua-bi-cao-tai-phien-toa-299598.html May 21, 2019 16:07:03
<![CDATA[ TAND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Học Bác ở thái độ phục vụ nhân dân ]]>
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Thái Nguyên vinh dự được chọn làm An toàn khu (ATK) Trung ương - Thủ đô kháng chiến của cả nước. Riêng ATK Định Hóa có đến 128 điểm di tích lịch sử cách mạng, trong đó có nhiều di tích về nơi ở và làm việc của Bác Hồ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-huyen-dinh-hoa-tinh-thai-nguyen-hoc-bac-o-thai-do-phuc-vu-nhan-dan-299342.html May 19, 2019 10:18:33
<![CDATA[ Các chi bộ thuộc Đảng bộ TANDTC tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ]]>
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/cac-chi-bo-thuoc-dang-bo-tandtc-tich-cuc-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-299112.html May 17, 2019 16:42:42
<![CDATA[ Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên trong cải cách tư pháp ]]>
Tiếp cận tư pháp và nhu cầu được bảo vệ của trẻ em trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay, đặc biệt là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề “nóng” của xã hội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/he-thong-tu-phap-than-thien-voi-nguoi-chua-thanh-nien-trong-cai-cach-tu-phap-298896.html May 16, 2019 06:55:45
<![CDATA[ Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ]]>
Thông tư liên tịch số 10 thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/quy-dinh-ve-phoi-hop-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-trong-hoat-dong-to-tung-297456.html May 15, 2019 08:27:19
<![CDATA[ Hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet ]]>
Ngày 14/5, TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm xét xử và công tác xây dựng ngành. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-dam-trao-doi-kinh-nghiem-giua-tand-tinh-quang-tri-va-tand-tinh-savannakhet-298772.html May 15, 2019 08:24:08
<![CDATA[ TAND huyện Dầu Tiếng, Bình Dương: Thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp ]]>
Trong mấy năm gần đây, nhờ triển khai thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp nên TAND huyện Dầu Tiếng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trên nhiều mặt công tác. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-huye-n-dau-tieng-binh-duong-thuc-hien-tot-cac-yeu-cau-ve-cai-cach-tu-phap-298386.html May 14, 2019 09:20:33
<![CDATA[ Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên ]]>
Sáng 13/5/2019, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, TANDTC đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-pho-chanh-an-tand-tinh-phu-yen-298578.html May 13, 2019 19:07:12
<![CDATA[ Bổ sung tư cách của Trợ giúp viên pháp lý trong tham gia tố tụng ]]>
Việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được quy định trong các bộ luật, luật về tố tụng, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BTC-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/bo-sung-tu-cach-cua-tro-giup-vien-phap-ly-trong-tham-gia-to-tung-297460.html May 12, 2019 07:41:43