Giáo dục

Hòa Bình: Bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

Nguyễn Sự 13/04/2024 - 15:39

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được triển khai thực hiện bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Về kế hoạch tổ chức kỳ thi, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo các điều kiện cho công tác tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo các trường THPT chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác tổ chức Kỳ thi.

Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành Y tế bảo đảm an toàn cho Kỳ thi.

Về bố trí các điểm thi, tổng số đơn vị có học sinh lớp 12 dự thi năm 2024 của tỉnh Hòa Bình bao gồm 59 đơn vị. Thành lập 38 Điểm thi tốt nghiệp THPT, các điểm thi đảm bảo có đủ các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu về số lượng thí sinh dự thi tại điểm thi đó.

Các điểm thi được bố trí tỉ lệ thí sinh đăng ký dự thi đúng quy định, số thí sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do dưới 40% trong tổng số thí sinh…

thi_tot_nghiep_tpht.jpg
(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo. Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi.

Tổ chức các hội nghị triển khai công tác thi, phổ biến, quán triệt đầy đủ Quy chế thi cho tất cả lãnh đạo, cán bộ phụ trách hồ sơ đăng ký dự thi, cán bộ phụ trách phần mềm quản lý thi của các cơ sở giáo dục THPT.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục THPT xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi; hoàn thành nội dung, chương trình lớp 12. Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Hòa Bình, thành lập các Ban của Hội đồng thi, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động các Ban của Hội đồng thi theo quy chế và hướng dẫn thi, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi, thành lập Ban chỉ đạo thi, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản liên quan đến chỉ đạo tổ chức Kỳ thi của Ban chỉ đạo.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nhân sự đảm bảo cho công tác tổ chức Kỳ thi, dự báo tình huống bất thường và có phương án dự phòng để không bị động trong mọi tình huống về dịch bênh và thiên tai.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn và đạt kết quả tốt.

Tỉnh Đoàn Hòa Bình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi: Hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải tỏa ách tắc các tuyến giao thông liên quan đến các hoạt động của kỳ thi; hỗ trợ, hướng dẫn nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và phụ huynh ở xa điểm dự thi; tham gia, phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hỗ trợ công tác tổ chức thi tốt nghiệp đối với các Điểm thi trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, cung cấp điện nước ổn định, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương án xử lý cụ thể các tình huống về dịch bệnh và thiên tai; có phương án bố trí nơi ăn, nghỉ hợp lý cho thí sinh dự thi…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế