Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

T.Nhi | 17/10/2020, 10:48

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mới đây tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định; Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã (Văn phòng Chính phủ) Chu Đức Nhuận; Vụ trưởng Vụ KHTC (Bộ KH&CN) Nguyễn Nam Hải; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp đã tới tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết: Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong suốt thời gian qua. Trong bối cảnh mới hiện nay, hoạt động đo lường Việt Nam cần phải có những giải pháp thiết thực nhằm phát triển lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí là công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

ds

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định 

Về công tác triển khai Đề án Đo lường 996 giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ông Cao Xuân Quân - Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam chia sẻ: Với mục tiêu chung là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường... Đề án 996 có những mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa...

ds

Toàn cảnh Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam 

Để tổ chức triển khai Đề án 996, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện triển khai Đề án 996; Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN Phê duyệt “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN ban hành TCVN13187: 2020 Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường, ông Quân cho biết.

Thông qua hội nghị nhiều giải pháp hữu hiệu thông qua hoạt động đo lường của các bộ, ngành, địa phương đã được đề xuất để xây dựng, phát triển hạ tầng đo lường quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Hội nghị cũng ghi nhận những đề xuất nhằm thiết lập những cơ chế và phương thức phối hợp phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của biện pháp quản lý mới trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng trong phạm vi toàn thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh