Doanh nghiệp - Doanh nhân

Hết tháng 6, giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài có thể đạt 15-17%

Trang Nhi 22/05/2024 - 08:07

Với tiến độ giải ngân hiện tại, dự kiến đến hết tháng 6/2024 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài có thể đạt khoảng 15-17%.

Theo báo cáo của các bộ, ngành trung ương và theo số liệu từ hệ thống TABMIS, tính đến hết ngày 15/5/2024, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao, trong đó 2 bộ ngành có tỷ lệ giải ngân trên 10% (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 8 bộ ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024.

giai-ngan-von-dau-tu-nuoc-ngoai.jpg
Hết tháng 6, giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài có thể đạt 15-17%

Dự kiến đến hết tháng 6/2024, tỷ lệ giải ngân của các bộ, ngành có thể đạt khoảng 15-17%, ở mức trung bình so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2021-2023.

Đại diện các bộ, ngành đã thảo luận và xác định một số nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này như: Chậm giải phóng mặt bằng, chậm triển khai đấu thầu, thiết kế kỹ thuật; dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, hiệp định vay; chậm nhận được ý kiến của nhà tài trợ… Ngoài ra, trong các tháng đầu năm, một số bộ, ngành vẫn tập trung giải ngân kế hoạch vốn 2023 kéo dài.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hội nghị đã thống nhất một số giải pháp như giám sát chặt chẽ tiến độ, tập trung triển khai thực hiện các dự án đã xong công tác chuẩn bị đầu tư; rà soát tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kịp thời hạn; khẩn trương xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác trong phạm vi thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị giải pháp vượt quá thẩm quyền xử lý của các bộ, ngành, cần nhanh chóng tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng góp trực tiếp vào thúc đẩy hàng hóa sản xuất trong nước, phát triển cơ sở hạ tầng, tháo gỡ những điểm nghẽn cho phát triển, giúp phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Do đó, Bộ Tài chính và các bộ ngành tham gia hội nghị cùng thống nhất sẽ theo dõi sát sao và quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn như Nghị quyết 01/NQ-CP đã đặt mục tiêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hết tháng 6, giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài có thể đạt 15-17%