Tin địa phương

Hải Phòng tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ cống hiến

Vũ Ba 12/04/2024 - 23:20

Ngày 12/4, Thường trực Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 trí thức đại diện hơn 50.000 trí thức khoa học và công nghệ của thành phố.

Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nêu rõ: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Hải Phòng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất, tạo môi trường làm việc thuận lợi, đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng; đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển và cống hiến của đội ngũ trí thức thành phố vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố; có thời điểm vai trò của đội ngũ trí thức thành phố chưa được phát huy cao nhất.

doi-thoai-voi-doi-ngu-tri-thuc-1.jpg
Lãnh đạo TP. Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ thành phố để ghi nhận, nghiên cứu, tiếp thu và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt giải quyết, đáp ứng ở mức cao nhất có thể những ý kiến, nguyện vọng chính đáng, trách nhiệm của đội ngũ trí thức thành phố.

Tại cuộc đối thoại, các ý kiến của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề như: Thành phố nghiên cứu rà soát, đánh giá lại, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới chủ trương, cơ chế chính sách bảo đảm toàn diện, hiệu quả về thu hút, sử dụng, trọng dụng, đãi ngộ, tạo điều kiện để trí thức có tài năng, chất lượng cao trong và ngoài thành phố cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Sớm nghiên cứu, ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về thu nhập cho các chuyên gia, các nhà khoa học và các điều kiện khác nhằm thu hút trí thức khoa học và công nghệ chất lượng cao về làm việc tại thành phố theo tinh thần Nghị quyết 35 năm 2023 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng; sớm ban hành “Quy chế xét chọn, biểu dương, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”; cần có cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố;

Tại buổi đối thoại, các đề xuất, kiến nghị cơ bản đã được lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương giải đáp, trao đổi, cung cấp thông tin và đã xác định được các định hướng, giải pháp để xử lý, cải thiện tình hình, tạo điều kiện cho trí thức yên tâm nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo.

bi-thu-thanh-uy-hai-phong.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng, phấn khởi và rất tự hào vì thành phố Hải Phòng có một đội ngũ trí thức mạnh mẽ, đông đảo, tâm huyết với khát vọng xây dựng thành phố phát triển. Qua nghe các ý kiến của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ, Thường trực Thành ủy cơ bản đồng tình với nội dung trả lời; đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương coi những nội dung trả lời ngày hôm nay là những cam kết của thành phố với đội ngũ trí thức, là trách nhiệm chính trị, pháp lý và sẽ phải tập trung tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong những thành tựu đáng tự hào của thành phố đạt được, có sự đóng góp rất quý báu, quan trọng và không thể thiếu của các trí thức trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, đội ngũ trí thức Hải Phòng đã có sự phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành về chất lượng; thực sự là nòng cốt, đi tiên phong trong nhiều hoạt động của thành phố, nhất là nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ... Nhiều trí thức của Hải Phòng là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu, lao động và sản xuất được Đảng, Nhà nước vinh danh, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng bày tỏ trân trọng, cảm ơn sâu sắc đến lớp lớp những thế hệ trí thức đã cống hiến trí tuệ và tâm sức, lao động không mệt mỏi, bằng trí tuệ, tình yêu với thành phố đã góp phần quan trọng xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển toàn diện.

Thường trực Thành ủy đề xuất và mong muốn đội ngũ trí thức thành phố chủ động nghiên cứu, đóng góp, hiến kế cho thành phố những giải pháp, những kế sách, phương án cụ thể; tích cực, mạnh dạn đề xuất, hiến kế các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố cho lãnh đạo thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng đặt hàng các nhà khoa học, giới trí thức của thành phố về những sản phẩm, những ý tưởng, công trình hay như giúp thành phố nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù; các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các ngành, các cấp mà vai trò chủ trì điều phối, tham mưu là Sở Khoa học và Công nghệ phải quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiện trong khuôn khổ pháp luật giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là những đề xuất của các hội, các câu lạc bộ, các nhà trí thức theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phát triển, đảm bảo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ cống hiến