Hải Phòng quyết tâm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023

Vũ Ba| 31/01/2023 20:31

Dù dự báo năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hải Phòng đặt mục tiêu, quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP 12,7-13%, thu ngân sách trên 116 nghìn tỷ, thu hút hơn 7,3 triệu lượt khách…

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa ký, ban hành Chỉ thị số 02 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN thành phố năm 2023.

Theo đó, năm 2022, mặc dù thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, xuất hiện nhiều tình huống mới, bất ngờ, khó dự báo… nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực cao của cả hệ thống chính quyền và nhân dân, thành phố tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/19 chỉ tiêu kế hoạch HĐND giao. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,32% so với cùng kỳ, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước…

 Hải Phòng quyết tâm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023

 Hải Phòng quyết tâm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023Một góc đô thị thành phố Hải Phòng.

Năm 2023, theo dự báo, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu xu hướng tăng trưởng chậm lại, nguy cơ suy thoái rõ ràng hơn, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều thách thức, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của nhiều ngành, lĩnh vực; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, gây ảnh hưởng nặng nề hơn. Tuy nhiên, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 vẫn đặt mục tiêu duy trì sự ổn định, một số ngành lĩnh vực phát triển như: Tổng thu ngân sách hơn 116.442.123 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng từ 12,-13%; GRDP bình quân đầu người 8.150 USD/người/năm; thu hút hơn ,3 triệu lượt khách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ 2-2,5 tỷ USD…

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN thành phố năm 2023.

Cụ thể, trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện là: Bám sát các Nghị quyết của Trung ương và thành phố; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023. Tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo 03 trụ cột chủ yếu là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; theo dõi sát diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo và chuẩn bị phương án, đổi sách ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, thực hiện chuyển đổi số. Đầu tư nguồn lực, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, thực hiện chính sách an sinh xã hội tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Củng cố QP-AN, giữ vững ANCT và TTAT xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; làm tốt công tác thông tin, truyền thông để tạo niềm tin, đồng thuận trong toàn xã hội.

Chỉ thị đặt ra 09 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tăng tốc, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trọng tâm là cụ thể các cơ chế, chính sách đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết, Chương trình hành động. Tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu; thường xuyên nắm bắt tình hình, tập trung tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư các dự án năng lượng sử dụng công nghệ 4.0, công nghệ sạch như điện gió ngoài khơi, điện rác; hoàn thành các thủ tục thành lập 4 KCN mới; quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản, bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước; tiếp tục rà soát tất cả các nguồn thu, kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế, thu từ hộ cá nhân kinh doanh. Tăng cương kỷ cương, thu chi ngân sách; cải thiện môi trương đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Tập trung thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sông vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên; tăng cường CCHC, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố QP-AN, giữ vững ANCT và TTAT xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nỗ lực đưa Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trở thành Di sản Thiên nhiên thế giới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung công tác truyền thông chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, định hướng các mô hình hay, gương tốt việc tốt, cách làm mới; kịp thời phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái; triệt phá, gỡ bỏ thông tin xấu độc, không đúng sự thật; từng bước tạo văn hoá số trên mạng.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng quyết tâm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023