giáo dục trẻ em

Điều kiện để thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập như thế nào?
Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em”, là một trong những điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO