FPT Shop

Đánh cắp dữ liệu của khách hàng có vi phạm pháp luật?
Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO