Đỗ Bá Tỵ

Giáo dục đại học là nơi chịu trách nhiệm cuối cùng của hệ thống giáo dục
Giáo dục đại học là nơi chịu trách nhiệm cuối cùng của hệ thống giáo dục để đưa ra sản phẩm giáo dục cho xã hội. Đồng thời, có vai trò quyết định trong việc xây dựng và phát triển lực lượng lao động chất lượng cao cho cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO