Báo Công lý
Thứ Ba, 11/8/2020
Huyện Yên Thành-Nghệ An: Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn hoạt động không phép Huyện Yên Thành-Nghệ An: Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn hoạt động không phép
Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động nhưng trong gần 6 tháng qua, nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn đã hoạt động một cách công khai và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường tại khu vực.
Sự kiện nổi bật