Ngân hàng

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị 2 ngân hàng

Ngọc Mai 23/03/2023 15:38

Các ông Lê Văn Hoan và Ngô Văn Cương vừa được điều động, bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngày 23/3/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, tại Quyết định số 289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Quyết định số 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã chuyển công tác khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị 2 ngân hàng