Báo Công lý
Thứ Hai, 13/7/2020
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ: Tòa án là nơi tạo điều kiện nhiều nhất cho Luật sư tham gia tố tụng Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ: Tòa án là nơi tạo điều kiện nhiều nhất cho Luật sư tham gia tố tụng
Tòa án đánh giá rất cao vai trò của LS. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã nhận định Tòa án là nơi tạo điều kiện nhiều nhất cho LS tham gia tố tụng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ cho biết.
Sự kiện nổi bật