Báo Công lý
Thứ Bảy, 04/4/2020
Luật sư Phạm Công Hùng, nguyên Thẩm phán TANDTC: Luật sư bắt buộc phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa Luật sư Phạm Công Hùng, nguyên Thẩm phán TANDTC: Luật sư bắt buộc phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa
Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra việc chủ tọa phiên tòa buộc phải mời Luật sư (LS) ra khỏi phòng xử án. Sau những sự cố xảy ra, hầu hết những “người trong cuộc” đều cho rằng mình đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và khó tìm được quan điểm chung.
Sự kiện nổi bật