Chính trị

Địa phương chỉ đạo toàn diện lực lượng lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Duy Tuấn 15/11/2023 - 12:21

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật Lực lượng TGBVANTT), sáng nay (15/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo làm rõ mô hình này do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân, để bảo đảm an ninh trật tự.

Trên 70 tuổi vẫn có thể tham gia lực lượng

Báo cáo một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ lực lượng TGBVANTT ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của UBND cùng cấp và sự phân công, hướng dẫn, kiểm tra của công an cấp xã.

toancanh.jpeg
Toàn cảnh phiên họp

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh thấy rằng, nhiệm vụ bảo vệ ANTT và lực lượng thực hiện nhiệm vụ này "đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền".

Kết hợp với ý kiến ĐBQH nêu trên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh tiếp thu, chỉnh lý khoản 2 Điều 4 và các quy định có liên quan tại Điều 3 và khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật để xác định rõ lực lượng TGBVANTT ở cơ sở chịu sự lãnh đạo “toàn diện” của cấp ủy Đảng, sự quản lý, “chỉ đạo, điều hành” của UBND cấp xã…

Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định độ tuổi tối đa để bảo đảm điều kiện sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; đề nghị cân nhắc quy định về tiêu chuẩn văn hóa để bảo đảm tính khả thi, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh tiếp thu và đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý cụ thể tại Điều 13 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý để quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi.

letantoi2.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới

“Trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã; chỉnh lý quy định trình độ văn hoá là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên; đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học…", ông Tới nói.

Phối hợp tốt nhất để bảo vệ ANTT

Cho ý kiến dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban soạn thảo làm rõ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân, để hỗ trợ công an cấp xã và giúp cho UBND cùng cấp trong bảo đảm an ninh trật tự. Tính chất tự nguyện tham gia nhưng là tổ chức do chính quyền thành lập.

“Nguyên tắc tổ chức hoạt động quan hệ công tác ở Điều 4, Điều 5 dự thảo Luật, tiếp thu ý kiến của ĐBQH để chỉnh lý câu chữ theo hướng đây là một tổ chức chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và quản lý chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã. Quan hệ giữa lực lượng an ninh trật tự cơ sở với đoàn thể, tổ chức quần chúng là quan hệ phối hợp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

vuongdinhhue2.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, đây là mô hình do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của quần chúng, hoạt động theo nguyên tắc là sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền. Cơ chế này đã được thể hiện rõ. Tiếp thu ý kiến của các ĐBQH tại Kỳ họp, dự thảo Luật đã thể hiện rõ nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo lực lượng này, đảm bảo đúng với tính chất của lực lượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, về việc bảo đảm điều kiện kinh phí, so với mức chi trả hiện hành là không làm tăng thêm về ngân sách. Việc tăng thêm sau này có thể do địa phương quy định để đảm bảo cao nhất yêu cầu về an ninh trật tự tại mỗi địa phương, tùy theo tình hình thực tế.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan tổ chức hữu quan để rà soát, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn phong kỹ thuật văn bản dự thảo Luật, chú ý rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành để trình Quốc hội xem xét thông qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Địa phương chỉ đạo toàn diện lực lượng lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở