Đề tài khoa học

TANDTC nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ
Ngày 19/8, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học TANDTC tổ chức lễ bảo vệ và nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của TAND cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO