Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngọc Mai | 22/09/2020, 13:42

Nội dung trên là một trong 5 vấn đề Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý đối với Văn phòng Quốc hội tại Đại hội Thi đua yêu nước của Văn phòng diễn ra ngày 22/9.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu về thi đua yêu nước, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cũng có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. 

Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc từ các phong trào thi đua được kịp thời ghi nhận, khen thưởng, động viên, qua đó, tạo động lực, sự phấn khởi và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện quy trình khen thưởng đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách công tác tại các cơ quan của Quốc hội – khắc phục bất cập trong công tác khen thưởng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị trong những năm qua; đề nghị tặng thưởng và tổ chức trang trọng các buổi lễ trao tặng các Huân, Huy chương cao quý của Việt Nam và Lào cho các tập thể, cá nhân của Quốc hội...

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Quốc hội và cũng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội cho nhiệm vụ chung của Quốc hội trong suốt 5 năm qua.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội

Trong bối cảnh thế giới và trong nước đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả rất nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội sẽ phải tiếp tục cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Trên tinh thần nhất trí với những đánh giá, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo tổng kết, Chủ tịch Quốc hội lưu ý thêm một số nội dung đối với Văn phòng Quốc hội:

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, phải thật thấm nhuần và làm theo những lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “Thi đua là thực hiện tốt công việc hàng ngày”; “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ; trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi; sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”;… Như vậy, nội dung thi đua phải bám sát với yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất được nhiều nội dung thiết thực trong phục vụ Quốc hội. Đồng thời, phải hướng các phong trào thi đua vào việc thúc đẩy đổi mới, cải tiến cách thức, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tinh nhuệ, nhiệt huyết, tận tụy. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động một mặt cần nỗ lực cao nhất để làm tốt công việc của mình, mặt khác, cần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để phấn đấu cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, phải thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua để tránh sự dập khuôn, cứng nhắc; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể trong từng năm. Từng đơn vị trong Văn phòng cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể phương hướng, nhiệm vụ thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời, có các biện pháp động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện tham gia các phong trào thi đua, gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và lan tỏa đến mọi người tinh thần cống hiến, phục vụ Quốc hội.

Thứ ba, cần chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm. Theo đó, việc thi đua yêu nước cần gắn với việc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu, các cơ quan hữu quan để làm tốt công tác khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nhất là việc khen thưởng cống hiến đối với các đại biểu không tái cử nhiệm kỳ khóa XV.

Thứ năm, chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, nhất là tính hình thức. Qua đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhất là sớm đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định về khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.​

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh