Đầu tư - congly.vn Đầu tư http://congly.vn/dau-tu congly.vn congly.vn:http://congly.vn July 19, 2019 10:58:37 July 19, 2019 10:58:37 <![CDATA[ CenGroup chốt “deal – size” dự án đầu tư pin thông minh Mopo ]]>
Sáng ngày 17/7, công ty cổ phần tập đoàn Thế Kỷ CenGroup chính thức ký kết và công bố đầu tư cùng công ty Powercentric để phát triển dự án pin thông minh Mopo. ]]>
http://congly.vn/dau-tu/cengroup-chot-deal-size-du-an-dau-tu-pin-thong-minh-mopo-306144.html July 17, 2019 18:47:17
<![CDATA[ Khởi động Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ ]]>
Sáng nay, 10/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự Lễ khởi động Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ. ]]>
http://congly.vn/dau-tu/khoi-dong-du-an-tao-thuan-loi-thuong-mai-do-usaid-tai-tro-305536.html July 10, 2019 20:14:56
<![CDATA[ Kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7/8 dự án BOT ]]>
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7/8 dự án là 16,2 năm so với phương án tài chính ban đầu. ]]>
http://congly.vn/dau-tu/kien-nghi-giam-thoi-gian-thu-phi-hoan-von-cua-7/8-du-an-bot-305146.html July 07, 2019 10:27:29
<![CDATA[ Bộ Công Thương công bố cắt giảm hàng loạt điều kiện đầu tư kinh doanh ]]>
Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như công bố các điều kiện này trong giai đoạn 2017 - 2018 đã được Bộ Công Thương hoàn thành. ]]>
http://congly.vn/dau-tu/bo-cong-thuong-cong-bo-cat-giam-hang-loat-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-305130.html July 07, 2019 07:44:58
<![CDATA[ Ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị của TP. Hồ Chí Minh về chủ trương điều chỉnh quy hoạch ]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến đối với đề nghị của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. ]]>
http://congly.vn/xay-dung/y-kien-cua-chinh-phu-doi-voi-de-nghi-cua-tp-ho-chi-minh-ve-chu-truong-dieu-chinh-quy-hoach-303712.html June 25, 2019 09:52:27
<![CDATA[ Thẩm định DA đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa ]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ]]>
http://congly.vn/dau-tu/tham-dinh-da-duong-bo-ven-bien-doan-nga-son-hoang-hoa-303562.html June 24, 2019 09:44:18
<![CDATA[ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên ]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2025. ]]>
http://congly.vn/xay-dung/dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-thanh-pho-thai-nguyen-303496.html June 23, 2019 09:15:08
<![CDATA[ Chủ trương đầu tư Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) ]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. ]]>
http://congly.vn/xay-dung/chu-truong-dau-tu-khu-do-thi-phuc-hop-ha-long-xanh-quang-ninh-302390.html June 12, 2019 20:37:56
<![CDATA[ Cam kết mạnh mẽ hỗ trợ giới khởi nghiệp ]]>
Sáng 10/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 (Vietnam Venture Summit 2019) nhằm tiếp tục tạo kết nối với các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm tới môi trường kinh doanh và khởi nghiệp tại Việt Nam. ]]>
http://congly.vn/dau-tu/cam-ket-manh-me-ho-tro-gioi-khoi-nghiep-302112.html June 10, 2019 15:58:06
<![CDATA[ Bộ GTVT đồng thuận phương án giao UBND Tp.HCM đầu tư tuyến cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài ]]>
Trong trường hợp được Thủ tướng chấp thuận, UBND Tp.HCM sẽ là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài theo hình thức PPP. ]]>
http://congly.vn/dau-tu/bo-gtvt-dong-thuan-phuong-an-giao-ubnd-tp-hcm-dau-tu-tuyen-cao-toc-tp-hcm-moc-bai-302048.html June 10, 2019 07:15:34