Đảng ủy TANDTC tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đ. Việt | 27/03/2021, 10:53

Sáng nay (27/3) tại trụ sở TANDTC đã diễn Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra dưới sự chủ trì của Ban Bí thư với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội cùng điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các Bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện.

1.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TANDTC

Tại điểm cầu TANDTC, tham dự hội nghị có các đảng viên thuộc các tổ chức Đảng: Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III; Ban Thanh tra, Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Tổng hợp Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Kế hoạch – Tài Chính, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Báo Công lý, Tạp chí TAND.

Ngoài ra, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu: TAND cấp cao tại Hà Nội; TAND cấp cao tại Đà Nẵng; TAND cấp cao tại TP.HCM; Vụ công tác phía Nam TANDTC và Đảng bộ Học viện Tòa án.

5.jpg
Hội nghị được trực tuyến tại các điểm cầu  TANDTC; TAND cấp cao tại Hà Nội; TAND cấp cao tại Đà Nẵng; TAND cấp cao tại TP.HCM và Vụ công tác phía Nam TANDTC.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 2 ngày 27-28/3, sẽ nghiên cứu xoay quanh 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sau hội nghị này, các cấp ủy trong toàn Đảng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bài liên quan
Quốc hội nghe và thảo luận Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của TANDTC
Hôm nay, ngày 25/3, bước sang ngày làm việc thứ 2, Quốc hội nghe và thảo luận về một số báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó có báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng ủy TANDTC tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng