Chính trị

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Trọng Bằng 15/05/2024 - 15:45

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối: Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Vũ Trí Thắng và Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Vũ Đức Tú.

z5443102069096_ebae08aab65d4c438d5165596bb47bdd.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải chúc mừng Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Vũ Trí Thắng và Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Vũ Đức Tú được bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc mừng hai tân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải mong muốn và tin tưởng, hai cán bộ tiếp tục giữ vững khí thế phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; ra sức tích lũy kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện phương pháp công tác, nghiên cứu sâu các lĩnh vực chuyên môn công tác để đóng góp nhiều hơn cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Ông Nguyễn Long Hải đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị và đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp, cộng tác tốt với các tân Ủy viên để làm tốt công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với việc bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ, ông Nguyễn Long Hải nhấn mạnh đây là thuận lợi căn bản để Đảng ủy Khối đẩy mạnh các mặt công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV vào năm 2025.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế và Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Bí thư khóa XII một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Hội nghị thống nhất tiếp tục tập trung lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy, cơ quan chuyên trách; sẵn sàng thành lập các tiểu ban và phân công chuẩn bị nội dung cho đại hội và chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới; đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan tuyên giáo cấp trên…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ