Báo Công lý
Thứ Năm, 02/7/2020

Nghị định cắt giảm hàng trăm điều kiện kinh doanh được ban hành: Người dân hưởng lợi từ giảm “rào cản” trong 9 lĩnh vực kinh tế

15/1/2018 19:19 UTC+7
(Công lý) - Ngày 15-1-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Đây được coi là một thay đổi có tính “lịch sử...

Nghị định sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký 15-1, được kết cấu thành 9 chương, 19 điều. Trong đó, sẽ sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; sản xuất, kinh doanh thuốc lá; lĩnh vực điện lực;lĩnh vực nhượng quyền thương mại; lĩnh vực thương mại điện tử; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương...

Nghị định cắt giảm hàng trăm điều kiện kinh doanh được ban hành: Người dân hưởng lợi từ giảm “rào cản” trong 9 lĩnh vực kinh tế

Lĩnh vực logitic có nhiều thay đổi trong thời gian tới

“Cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị BCHTW lần 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó,  điểm 2 Mục II về Những nhiệm vụ chủ yếu có yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương “Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến ½ số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý...”. Nghị định cũng nhằm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020” -Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho trong tờ trình gửi Chính phủ,

Theo Bộ Công Thương, việc đề nghị ban hành nghị định còn nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Mục 10 của Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật  và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị BCHTW lần 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3610a/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điêu kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018.

Theo đó, dự kiến có khoảng 55,5% trên tổng số các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công thương đã được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa trong 16 ngành, nghề thuộc Phụ lục IV Luật Đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bao gồm: xăng dầu; khí; tiền chất thuốc nổ; hóa chất; rượu; thuốc lá; thực phẩm; điện; nhượng quyền thương mại; logistic; tiền chất công nghiệp; sở giao dịch hàng hóa; giám định thương mại; đa cấp; thương mại điện tử; vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, với hiện trạng các văn bản quy phạm pháp luật trên, Bộ Công Thương nhận thấy việc xây dựng một Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là cần thiết, cấp bách nhằm góp phần hiện thực hóa ngay, kịp thời chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Nghị định đảm bảo việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh một cách thực chất, phù hợp với quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014; đảm bảo các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Góp phần chuyển dần tư duy, phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong thực hiện các điều kiện kinh doanh. Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực được đánh giá để đảm bảo tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện.

Với 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được đưa ra trong phương án cắt giảm, bộ Công Thương đánh giá đây là con số chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương, con số này cao hơn dự kiến ban đầu 63 điều kiện, chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện kinh doanh.

Trả lời báo chí chiều 12-1-2018 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng  định năm 2018 sẽ tiếp tục đổi mới thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý của Bộ Công Thương theo hướng thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Chắc chắn với việc Nghị định số định 08/2018/NĐ-CP được ban hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế phát triển hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết của Bộ Công Thương ngày 15-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh giá ngành Công Thương đã biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, tiên phong đi đầu trong cắt bỏ thủ tục hành chính, cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Năm 2017 Bộ Công Thương đã làm được rất nhiều việc, có nhiều cải cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế, đã nhận được những hiệu ứng rất tích cực. Bộ đã đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, quyết tâm đổi mới. 

Quang Nam

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật