Chưa bổ sung dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào Chương trình năm 2022

PV | 22/04/2022, 16:22

Sáng nay 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có kết luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình 2022.

Theo Thông báo số 906/TB-TTKQH của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, công tác xây dựng thể chế đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm chú trọng, có nhiều cố gắng, đổi mới.

202204220054081074_toan-canh.jpg

Quốc hội đã tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp bất thường, xem xét, thảo luận kỹ về các dự án luật, dự thảo nghị quyết. Kết quả, chất lượng văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết được nâng lên; công tác phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ, hiệu quả hơn, giải quyết được nhiều vấn đề mới, khó, cấp bách, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Về điều chỉnh Chương trình năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đổi tên và mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thành dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Về các dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về 03 dự án; đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về các dự án luật này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp; Bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình tại một kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung 05 dự án, bao gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. Lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp Quốc hội (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6).

Chưa bổ sung dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào Chương trình năm 2022 vì còn nhiều nội dung chính sách chưa được làm rõ; đề nghị Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị kỹ hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tính khả thi để sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.

Về Chương trình xây dựng pháp luật năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 đối với 06 dự án luật bao gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự. Đồng thời, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 đối với 06 dự án luật, bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các luật khác có liên quan để sửa đổi, bổ sung điều chỉnh những quy định cần thiết về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm, chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua trong năm 2023.

Bài liên quan
Phải tạo cơ chế để cán bộ không dám tham nhũng, không cần tham nhũng
Ngày 30/6, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 bế mạc tại Hà Nội.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chưa bổ sung dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào Chương trình năm 2022