Chính trị

Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Thành Nhớ 29/05/2023 - 10:58

Ông Nguyễn Văn Quận, UVBTV Tỉnh ủy,  Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng là một trong hai cán bộ nằm trong BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng bị đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022.

Tỉnh ủy Sóc Trăng mới ban hành thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong năm 2022.

Theo kết quả xếp loại, có 98 cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp đánh giá, xếp loại trong năm 2022. Trong đó, có 92 cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 94,85%); hai cán bộ hoàn thành nhiệm vụ (2,06%); ba cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ (đạt 3,09%).

Trong số ba cán bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, có ông Nguyễn Văn Quận, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Văn Quận là một trong hai cán bộ nằm trong BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng bị đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ bên cạnh ông Nguyễn Văn Bốn, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Sóc Trăng đang bị kỷ luật.

z4385445946028_29ce6f7458cefcf2ec855bc6f6e836ad.jpg
UBND TP. Sóc Trăng nơi ông Nguyễn Văn Quận công tác

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng là thực hiện theo mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND theo Đề án tổng thể số 08-ĐA/TU, ngày 24/8/2018 của Tỉnh ủy sóc Trăng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022