Chủ tịch nước: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Đức Dũng | 18/10/2016, 10:40

Chủ tịch nước Trần Đại Quang căn dặn lực lượng vũ trang Thủ đô như vậy tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội diễn ra sáng nay.

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2016) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. 

Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội; đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng.

Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

Cách đây trên 70 năm, để chuẩn bị lực lượng cho đấu tranh vũ trang tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, những tổ chức tiền thân của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã ra đời trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng như: “Đội Danh dự Việt Minh”, “Đoàn thanh niên Tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu”, “Đội tự vệ chiến đấu cứu quốc Hoàng Diệu”, “Đội Công nhân cứu quốc”... Đây là cơ sở, nền móng đầu tiên của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội sau này.

Chủ tịch nước: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Trải qua 70 năm, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã từng bước trưởng thành lớn mạnh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Ngay sau khi được thành lập, hướng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chấp hành quyết định của Thường vụ Trung ương Đảng, quân và dân Chiến khu XI với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã tích cực chủ động chuẩn bị và nổ súng mở đầu toàn quốc kháng chiến, bước vào cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội, thể hiện rõ tinh thần cảm tử để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là lời thề trước khi vào cuộc chiến, là lời khen tặng và ghi nhận hành động chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Đó là sự tiếp nối ý chí độc lập, tự cường trải qua lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam, đã trở thành biểu tượng của ý chí, tinh thần quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Truyền thống ấy luôn được các thế hệ Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội kế thừa và phát huy qua các thời kỳ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô Hà Nội

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Thủ đô đã giành được trong suốt chặng đường 70 năm qua. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng vũ trang Thủ đô nói riêng đã suốt đời cống hiến, hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng vũ trang Thủ đô đã nổ súng mở đầu cho toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu trong suốt 60 ngày đêm lịch sử, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ. Lực lượng vũ trang Thủ đô đã kiên trì trụ vững, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, dựa vào dân để chiến đấu và lập nên bao chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô vừa tích cực tham gia sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam, đồng thời dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Phòng không - Không quân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô 12 ngày đêm lịch sử, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng - một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Khi đất nước thống nhất, cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Thủ đô đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, tăng cường chi viện cho mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần bảo vệ, xây dựng, kiến thiết Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, những nguy cơ tác động đến Việt Nam thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước nêu rõ, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, lực lượng vũ trang Thủ đô cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đi cùng với các nhiệm vụ trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội chú trọng một số công tác: Chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn để kịp thời tham mưu về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô Hà Nội, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước yêu cầu, lực lượng vũ trang Thủ đô cần tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thường xuyên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, rèn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu và các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; phối hợp tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống bạo loạn, khủng bố; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, Lực lượng vũ trang Thủ đô thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII). Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt hơn nữa công tác hậu cần; chủ động khai thác nguồn hậu cần tại chỗ phục vụ đời sống bộ đội và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bài liên quan
Hà Nội không thu bất cứ khoản nào khi học sinh lớp 10 nhập học
Các nhà trường, trung tâm không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh khi học sinh lớp 10 nhập học.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch nước: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống