Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Hoàng Giang | 17/07/2015, 14:19

Ngày 17/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III (2015-2020). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã dự Đại hội.

Năm năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, các tổ chức Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong ngành quan tâm, chỉ đạo; có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể cơ quan, đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức; khơi dậy, động viên và tập hợp được sức mạnh, phát huy sức sáng tạo, tăng thêm niềm tin, trở thành động lực, biện pháp hữu hiệu, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. 

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”; tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phát động phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Toàn ngành chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. 

Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Đại hội. 

Cùng với các phong trào thi đua của toàn ngành, nhiều đơn vị trong ngành còn có những phong trào thi đua riêng, phù hợp với đặc điểm, mục tiêu: các phong trào “lao động giỏi” của Văn phòng Bộ, phong trào phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan” của công đoàn Bộ... 

Tham luận của các đại biểu thuộc các sở, ngành, đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Đại hội đã khẳng định: Các phong trào thi đua đã góp phần tích cực để ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê hoàn thành tốt các nhiệm vụ: tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống luật pháp trong lĩnh vực kinh tế; đề xuất cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; huy động và phân bổ các nguồn vốn đầu tư; quản lý các nguốn vốn ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, phát triển các loại hình khu kinh tế... Ngành Thống kê, cùng với nhiệm vụ thường xuyên, đã hoàn thành tốt nhiều cuộc Tổng điều tra lớn về nông nghiệp, nông thôn, về các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, về dân số và nhà ở... Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê được đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trao thi đua của khối các Bộ, Ngành tổng hợp Trung ương. 

Bên cạnh đó, các tham luận tại Đại hội cũng chỉ rõ: Phong trào thi đua tại một số đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; một số nơi còn mang tính hình thức. Việc tổ chức phong trào thi đua đột xuất, thi đua ngắn ngày còn chưa được chú trọng. Công tác khen thưởng ở một số đơn vị chưa được quan tâm. Việc khen thưởng chưa gắn chặt với công tác thi đua. Trong bình bầu còn tình trạng nể nang, cào bằng. 

Các đại biểu cũng đã đặt mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020, 100% các đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Các cá nhân và tập thể trong ngành tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn; 100% các đơn vị hàng năm đều có đăng kí thi đua... 

Biểu dương và chúc mừng những kết quả của phong trào thi đua yêu nước của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê 5 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng và Nhà nước về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cùng với các cân đối vĩ mô của nền kinh tế; về quy hoạch phát triển, các cơ chế, chính sách lớn của nền kinh tế và một số lĩnh vực quan trọng cụ thể, như đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; về tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước; chiến lược nợ dài hạn trong tổng thể về huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế; kế hoạch, chính sách phát triển các loại hình doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể... 

Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu tại Đại hội cần phân tích sâu nguyên nhân dẫn đến những năm đầu nhiệm kỳ này, kinh tế vĩ mô mất ổn định; các doanh nghiệp trong nước và cả lĩnh vực nông nghiệp đều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đình đốn sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, thấp hơn mức tăng trưởng các năm trước đây và so với doanh nghiệp FDI; làm rõ tác nhân từ bên ngoài, yếu kém từ nguyên nhân bên trong. 

Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành Kế hoạch đầu tư làm rõ vì sao nợ công, bội chi ngân sách nhà nước những năm gần đây tăng nhanh, chỉ số ICOR ở Việt Nam cao hơn so với các nước trong khu vực... để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả. 

Chủ tịch nước cho rằng, để phong trào thi đua của ngành Kế hoạch, Đầu tư trong những năm tới có vai trò to lớn, hiệu quả hơn, cần phải hướng mạnh vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó, cần hết sức chú ý tới việc khắc phục những hạn chế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh việc tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Ngành Thống kê phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình kinh tế - xã hội đất nước, tránh tạo ra những nghi ngờ về các số liệu công bố và luôn phải phù hợp với thông lệ quốc tế để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước. 

Chủ tịch nước tin tưởng, trong những năm tới, tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành và kết quả của phong trào thi đua 5 năm qua, đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng, lập được nhiều thành tích lớn hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê