Chính trị

Thủ tướng: Khẩn trương nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương nội dung trên và nêu rõ, ngay sau khi chương trình tổng thể phòng chống dịch và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành, phải phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp từng tháng, từng quý, từng năm để hoàn thành nhiệm vụ này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO