Chính trị

Dành thêm nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2022, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành đầu tư nhiều hơn nữa, dành thêm nhiều thời gian và công sức để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, quy hoạch, chiến lược trong lĩnh vực quản lý.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO