Chiến thắng Điện Biên Phủ: "Cánh cửa thép Him Lam" và ký ức của vị trung đội trưởng quân báo