Chỉ thị của Chánh án TANDTC về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc Huy | 11/03/2021, 11:22

Để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 10/3/2021, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 01/2021/CT-CA về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

hoi-nghi.jpg

Theo đó, Chánh án TANDTC chỉ thị thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND các cấp thực hiện tốt một số công việc sau:

Tuyên truyền, quán triệt tại đơn vị thuộc quyền quản lý về việc hưởng ứng tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình tham gia đầy đủ việc bầu cử và động viên, nhắc nhở gia đình hưởng ứng tích cực việc tham gia bầu cử.

Chuẩn bị tốt việc giới thiệu nhân sự là công chức TAND tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự được giới thiệu thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Phấn đấu nâng cao chất lượng và tỷ lệ công chức của TAND các cấp trúng cử đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chánh án TAND các cấp tỉnh chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan có liên quan đến địa phương, đề xuất phân bổ chỉ tiêu, giới thiệu nhân sự lãnh đạo của Tòa án cấp tỉnh và các Tòa án cấp huyện thuộc địa bàn quản lý tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị hành chính cấp mình. Các Tòa án có nhân sự Chánh án không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp phải báo cáo TANDTC và có kế hoạch điều chuyển, thay thế.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; không để xảy ra việc chậm giải quyết vụ việc, đơn thư làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử và các nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội HĐND các cấp. Chấp hành nghiêm Chỉ thị 26-CT/TƯ ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của TANDTC và địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; bảo đảm hoạt động bình thường của các Tòa án trong thời gian diễn ra bầu cử.

ung-cu-dbqh3.jpg
TANDTC đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ngày 06/3/2020

Chánh án TANDTC yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC và Chánh án TAND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn chương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Tùy theo tình hình diễn biến của cuộc bầu cử trong thời gian tới TANDTC sẽ tiếp tục có chỉ đạo hướng dẫn kịp thời.

Bài liên quan
TANDTC tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV
Chiều 5/3, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đối với đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC và đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ thị của Chánh án TANDTC về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026