Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 20 tỷ USD

Trang Nhi 26/09/2023 - 08:50

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 20 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 28,07 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm 5,13 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2023.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 đạt 13,78 tỷ USD, giảm 6,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2023.

xuat-nhap-khau-ky-1.jpg
Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 20 tỷ USD

Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,9 tỷ USD, giảm 6,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 9/2023. Tính đến hết ngày 15/9/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 143 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng giảm 26,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 đạt 14,29 tỷ USD, giảm 21,6% (tương ứng giảm 3,94 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 8/2023.

Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2023 đạt 10,59 tỷ USD, giảm 18,7%, tương ứng giảm 2,44 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 8/2023. Tính đến hết ngày 15/9/2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 176,99 tỷ USD, giảm 9,3%, tương ứng giảm 18,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Như vậy, trong kỳ 1 tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 222 triệu USD.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023 đạt 464,08 tỷ USD, giảm 11,9%, tương ứng giảm 62,82 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 222,05 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 39,38 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 320,01 tỷ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm 45,03 tỷ USD). Tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 242.04 tỷ USD, giảm 8,8%, tương ứng giảm 23,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Do đó, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 20 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 20 tỷ USD