Các Sở GD-ĐT sẽ cử, chọn giáo viên nghiên cứu, góp ý sách giáo khoa lớp 2 và 6

Đức Duy | 03/12/2020, 15:40

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các Sở GD-ĐT tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung là môn học) tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Góp ý về bản thảo sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 chia thành ba đợt.

Đợt 1: Tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý. Ở đợt này, mỗi Sở GD-ĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa từ ngày 27/11/2020 đến ngày 9/12/2020 (địa chỉ website của các nhà xuất bản, tài khoản và mẫu phiếu góp ý được gửi qua địa chỉ email của sở GDĐT).

Sau đó, tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa, gửi bản mềm về Bộ GD-ĐT.

Đợt 2: Tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý. Theo đó, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25/12/2020 (địa chỉ website, tài khoản và hướng dẫn góp ý được gửi qua địa chỉ email của Sở GD-ĐT).

Đợt 3: Thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới sẽ được đưa vào nhà trường từ năm học 2021-2022.

Bài liên quan
Cần lắng nghe ý kiến của giáo viên về việc chọn sách giáo khoa
Chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều bộ sách giáo khoa để nhà trường, giáo viên, phụ huynh có thể tham khảo và lựa chọn được bộ sách phù hợp với học sinh và kinh tế ở từng địa phương đó. Thế nhưng, dường như việc lựa chọn sách giáo khoa vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các Sở GD-ĐT sẽ cử, chọn giáo viên nghiên cứu, góp ý sách giáo khoa lớp 2 và 6