Bội chi NSNN 7 tháng là 78,5 nghìn tỷ đồng

Lan Trần | 15/08/2016, 07:46

Bộ Tài chính cho biết bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) 7 tháng là 78,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 31% dự toán năm.

Bội chi NSNN 7 tháng là 78,5 nghìn tỷ đồng

 Bội chi ngân sách nhà nước 7 tháng là 78,5 nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 7/2016, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4 nghìn tỷ đồng (+26,6%) so với tháng 6. Lũy kế thu 7 tháng đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán năm, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong thu NSNN tháng 7, thu nội địa ước đạt 86 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22,2 nghìn tỷ đồng, tăng 34,8% so với tháng 6, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2016 theo chế độ quy định. Lũy kế 7 tháng ước đạt 472,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán năm, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015 (không kể thu tiền sử dụng đất thì tăng 10,3%). Thu từ dầu thô tháng 7 ước đạt 4 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 370 tỷ đồng, tăng 10,2% so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng ước đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% dự toán năm, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong tháng 7, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 150,37 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán năm, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu lớn cho NSNN giảm, làm giảm số thu ngân sách của lĩnh vực này khoảng 3,6 nghìn tỷ đồng, giảm 14,6% so với tháng 6. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 10 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách tháng 7 đạt 11,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 85,37 nghìn tỷ đồng, bằng 49,6% dự toán năm, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 7 ước 107,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 662,1 nghìn tỷ đồng, bằng 52% dự toán năm, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển: ước thực hiện 7 tháng đạt 92,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán năm, tăng 6,9% cùng kỳ năm 2015, trong đó NSNN đã thực hiệnchi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi nhà nước cho Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 59,1% dự toán năm; chi cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 29,7% dự toán năm.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến hết tháng 7 vốn giải ngân cho các dự án khoảng 91,3 nghìn tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 47% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 25,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 44% dự toán năm). Chi trả nợ và viện trợ: ước thực hiện chi 7 tháng đạt 91,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán năm, tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: ước thực hiện chi 7 tháng đạt 473,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán năm, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015.

Bộ Tài chính cũng cho biết đến hết ngày 31/7/2016, đã thực hiện phát hành được 206.878 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 82,8% kế hoạch năm 2016 (250.000 tỷ đồng), đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

Bài liên quan
Điều chỉnh quy hoạch 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bội chi NSNN 7 tháng là 78,5 nghìn tỷ đồng