Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế
Vai trò của văn hóa ngày càng được các quốc gia đề cao, coi trọng. Văn hóa trở thành một trong các trụ cột của phát triển bền vững, là động lực của quá trình hiện đại hóa, là nhân tố phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO