Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Minh Lý 24/02/2024 - 19:14

Hiện nay, một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản số 715/BGDĐT-GDTrH gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, nội dung văn bản nêu rõ: Công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được thực hiện theo văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông số 03/VBHN-BGDĐT ngày 3/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thời gian vừa qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh.

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên (như giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ).

anh-minh-hoa..png
Ảnh minh họa.

Do đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn theo đúng quy định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.

Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh bảo đảm đúng quy định tại Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT và thông báo công khai đến các đối tượng liên quan.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn.

Trong năm 2024, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại một số địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025