Tin địa phương

Bộ đội Biên phòng TT-Huế: Phát động cuộc thi về biên giới và biển đảo

Ngọc Minh 07/05/2024 - 13:53

Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh TT-Huế và truyền thống 60 năm BĐBP tỉnh TT-Huế” và cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương TT-Huế” năm 2024.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh TT-Huế và truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế” và Cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương TT-Huế” năm 2024 được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới hiện nay.

z5416571139105_d005478e75e5282d55af67b2f5c4a51f.jpg
Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh TT-Huế phát động cuộc thi

Khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo Việt Nam nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Ban Tổ chức cuộc thi gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Ban Giám khảo gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhiếp ảnh, Hội Mỹ thuật tỉnh.

z5416571019981_070faf3ec3f811056e5a858b7ed053b0.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Nội dụng cuộc thi viết: Các quy định của luật pháp quốc tế về Biển Đông; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và biên giới quốc gia, nhất là Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020.

Cuộc thi và trưng bày ảnh: Các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, được sáng tác trong hai năm 2023, 2024 và chưa gửi tham gia các cuộc thi khác.

Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, tổ Thư ký, Ban Giám khảo). Khuyến khích lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia.

Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 ngày hôm nay (07/5/2024). Tổng kết và trao giải vào tháng 11/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội Biên phòng TT-Huế: Phát động cuộc thi về biên giới và biển đảo