Đời sống

Bình Định: “Địa phương nào để xây dựng trái phép, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm”

Đức Hồ 24/06/2024 - 08:52

“Địa phương nào để người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép, làm thay đổi hiện trạng, thì người đứng đầu, lãnh đạo của địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật”, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Còn tồn tại tư tưởng dễ dãi, đơn giản, lạc hậu trong quy hoạch

Ngày 24/6, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có thông báo ý kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại Hội nghị nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp.

Một số quy hoạch, dự án nhà ở, khu đô thị đã và đang được đầu tư xây dựng, diện mạo các đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch ngày càng bài bản, hình thành một số khu đô thị đẹp, trở thành điểm nhấn của đô thị...

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quy hoạch, kiến trúc của một số khu đô thị, khu dân cư chưa đẹp, chất lượng chưa cao, chưa tương xứng với điều kiện tự nhiên, thiên nhiên, lợi thế của tỉnh.

Một số khu dân cư, tái định cư chưa được quy hoạch, đầu tư đồng bộ, thiếu tầm nhìn, triển khai quy hoạch trong thời gian ngắn đã thay đổi, điều chỉnh, làm lại.

a5be76f9-05a9-43bf-b2f3-2e3b43391cd8.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn.

Công tác quản lý quy hoạch nhất là đối với khu vực nông thôn, các khu tái định cư thiếu chặt chẽ, việc tuân thủ, chấp hành quy hoạch chưa cao. Công tác chuẩn hóa quy hoạch, đô thị thực hiện chưa tốt, còn thiếu đồng bộ về hạ tầng, số tầng, chiều cao, khoảng lùi công trình, chưa đảm bảo yêu cầu về kiến trúc, mỹ quan đô thị.

Thiếu các khu đô thị, khu dân cư có điểm nhấn kiến trúc, tạo sự thu hút. Công tác quản lý các khu đô thị, khu dân cư chưa tốt, dẫn đến sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị. Hạ tầng chưa được quy hoạch, quản lý theo hướng chuẩn hóa; chưa được quy hoạch đầu tư đồng bộ, chưa theo định hướng đô thị xanh, đô thị thông minh.

Ông Phạm Anh Tuấn nhận định, những tồn tại, hạn chế nêu trên đến từ các nguyên nhân, quan điểm, ý thức của chính quyền và các chủ thể tham gia trong các công đoạn từ khâu lập, đến khâu triển khai, thực thi quy hoạch còn tồn tại tư tưởng dễ dãi, đơn giản, lạc hậu trong quy hoạch.

Công tác lựa chọn tư vấn thực hiện chưa tốt, năng lực không đảm bảo. Chính quyền địa phương, chủ đầu tư còn hiện tượng phó mặt cho tư vấn, thiếu định hướng quy hoạch, đưa ra các ý tưởng không hợp lý dẫn đến chất lượng đồ án quy hoạch thấp.

24b5b9e4-3f8c-4d33-a246-1d962833f86e.jpeg
Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chưa tốt. Việc công bố, công khai quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện quy hoạch còn hạn chế.

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm chưa thực hiện thường xuyên, kịp thời, quyết liệt, xử lý chưa nghiêm.

Cẩn trọng trong quy hoạch, tạo đột phá, khác biệt, đẳng cấp, tự tin và hiện đại

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, tới đây công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị phải thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; bám sát theo định hướng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam (Nghị quyết số 06- NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ), các định hướng của hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh Bình Định.

Công tác quy hoạch phải đảm bảo hiện đại, tầm nhìn dài hạn, dự báo sớm, xa, rộng. Hạn chế, không để xảy ra việc giai đoạn phát triển sau phải thực hiện phá bỏ, làm lại gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Phải cụ thể hóa và chuẩn hóa trong công tác quy hoạch, kiến trúc. Chuẩn hóa trong các khâu, từ công tác lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch. Các khu đô thị, khu dân cư mới, khu tái định cư phải được quy hoạch và thực hiện chuẩn hóa, đẹp, đồng bộ, đảm bảo đầy đủ hệ thống hạ tầng, định hướng phát triển hướng đến quy hoạch xanh, thông minh.

9e6ce398-40d1-4256-ae65-4818786d1e40.jpeg
Người dân tự ý thay đổi hiện trạng đất.

Tạo bước đột phá về nhận thức, đổi mới tư duy tổng thể trong công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, phải cẩn trọng trong quy hoạch, đột phá, khác biệt, đẳng cấp, tự tin và hiện đại.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, quy hoạch phải có tư duy, tầm nhìn dài hạn. Kết hợp phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên với tư duy đột phá để quy hoạch cho đẹp, phù hợp; hạn chế làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên, bổ sung các yếu tố hiện đại, dặc sắc.

Xây dựng các công cụ quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Ban hành các quy định, hướng dẫn để phục vụ quản lý, triển khai thực hiện. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững, hướng đến việc quản lý công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên môi trường số.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay, từ nay trở đi, trong quá trình xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư phải xem xét, bổ sung các điều kiện về quy hoạch để các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, phải tuân thủ theo điều kiện, nguyên tắc quy hoạch chung của tỉnh, cụ thể như nét độc đáo, ý tưởng mới trong phương án quy hoạch, đầu tư; phương án thu hút các nhà đầu tư thứ cấp...

Nhà đầu tư phải có tinh thần trách nhiệm đối với dự án do mình thực hiện, phải trách nhiệm, tâm huyết với địa phương.

Không vì mục đích tối đa hóa lợi nhuận trước mắt mà làm ảnh hưởng lâu dài, có thể xảy ra tiêu cực về sau.

Phải có tư duy đột phá, ý tưởng khác biệt, tạo điểm nhấn cho dự án do mình thực hiện, tạo sức hút, phát huy hiệu quả của dự án.

UBND cấp huyện, xã cần tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai. Nghiêm cấm lợi dụng việc triển khai các dự án, các tuyến đường giao thông trên địa bàn để trục lợi.

889270ba-c99b-4dea-b07e-28f646c51472.jpeg
Nhà trái phép tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Địa phương nào để người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép, làm thay đổi hiện trạng, thì người đứng đầu, lãnh đạo của địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, công tác lập quy hoạch, phải chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là việc chọn người tư vấn có năng lực chuyên môn, ý tưởng quy hoạch tốt để thực hiện.

Chủ đầu tư phải tâm huyết trong thực hiện công tác quy hoạch, phải tích cực phối hợp, tham gia ý tưởng quy hoạch cùng với đơn vị tư vấn để đưa ra các sản phẩm, đồ án quy hoạch có chất lượng tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: “Địa phương nào để xây dựng trái phép, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm”