BIDV chốt chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Mạnh Nguyễn | 22/10/2016, 18:13

Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo số 2884/TB-BIDV về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015, theo đó tỷ lệ chi trả 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt.

BIDV chốt chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của BIDV có sự tham gia của hơn 400 cổ đông

Ngày 22/10/2016, tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội có sự tham gia của hơn 400 cổ đông, đại diện cho 24.042 cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 22/09/2016 (trong đó bao gồm 23.821 cổ đông cá nhân và 221 cổ đông tổ chức).

Theo thông cáo báo chí được BIDV phát đi thì ngày 21/10/2016, Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo số 2884/TB-BIDV về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015, theo đó tỷ lệ chi trả 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu: 04/11/2016; ngày thực hiện chi trả: 21/11/2016.

Trước đó, hồi tháng 4/2016, BIDV đã có kế hoạch trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu. Nhưng sau đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước và BIDV đề nghị chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền mặt.

Theo công bố của BIDV, tính đến 30/09/2016, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 956 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754 ngàn tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm. Cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư. Huy động vốn dân cư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn.

Đến hết 30/09/2016, tổng quy mô tín dụng và đầu tư của BIDV đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm; trong đó, thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trích lập dự phòng rủi ro đủ theo quy định. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%.

Đại hội cổ đông bất thường của BIDV cũng đã xem xét và thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Điểm sửa đổi căn bản nhất được đại hội thông qua là: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV (trước đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị). Theo đó, một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh này cũng đã được sửa đổi phù hợp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BIDV chốt chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt