Bà Rịa-Vũng Tàu phải coi việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt

Đức Thắng | 24/09/2020, 22:20

Ngày 24/9, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đến dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 347 đại biểu đại diện cho gần 43.000 đảng viên trong toàn bộ tỉnh.

Luôn là tỉnh trong top đầu của cả nước

Trình bày Báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQHi tỉnh cho biết: "Nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh đất nước và địa phương có nhiều thời cơ thuận lợi, tuy nhiên, cũng có không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; giá dầu liên tục giảm ảnh hưởng đến thu ngân sách; hệ thống hạ tầng kết nối chậm đầu tư, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương".

Bà Rịa-Vũng Tàu phải coi việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt

Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại đại hội

Kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng lên. GRDP trừ dầu khí tăng bình quân 6,10%/năm. GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 6.903 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô GRDP đứng thứ 3 cả nước và luôn là tỉnh nằm trong top đầu cả nước về đóng góp ngân sách cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, có chọn lọc, tiếp tục duy trì vai trò là ngành động lực, đóng góp lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,36%/năm. Hệ thống cảng biển có sự chuyển biến mạnh mẽ, dịch vụ hậu cần cảng được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực. Du lịch tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư lớn.

Bà Yến cũng cho biết, các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt 22,1 tỷ USD. Nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến rõ nét ở các vùng nông thôn. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Tính năng động của bộ máy, sự minh bạch, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục của nhà đầu tư và doanh nghiệp được nâng lên.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 233.162 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp tăng 49,3%, đóng góp cho ngân sách tăng 55,11%, giải quyết việc làm cho 119.806 lao động. Tổng thu ngân sách khoảng 384.830 tỷ đồng, luôn đứng top đầu cả nước về đóng góp ngân sách quốc gia. Cơ cấu nguồn thu thay đổi theo hướng bền vững, tỷ trọng thu nội địa vượt cao so với thu từ dầu khí, thu nội địa đạt 154.862 tỷ đồng, chiếm 40,24%. Ưu tiên chi cho đầu tư phát triển và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Báo cáo chính trị cũng nhìn nhận bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; công suất khai thác cảng container còn thấp so với thiết kế; chưa có nhiều sản phẩm mới về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về giao thông kết nối vùng còn chậm; vẫn còn các điểm đen về môi trường, ô nhiễm trong nông nghiệp, nông thôn chưa được khắc phục; chất lượng y tế, giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu; chuyển dịch cơ cấu lao động chưa rõ nét, chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; chỉ số xếp hạng cải cách hành chính ở một số đơn vị so với toàn tỉnh còn thấp…

Phải chăm lo đội ngũ đảng viên cả về phẩm chất và năng lực

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình biểu dương những kết quả, thành tựu Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn khi sản lượng và giá dầu sụt giảm, các ngành kinh tế phụ trợ dầu khí cũng bị ảnh hưởng nặng nề, hệ thống hạ tầng còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tới việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong năm 2020 lại bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19... Song tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiếp tục là tỉnh có quy mô kinh tế lớn trong vùng cũng như cả nước và là thành viên hết sức quan trọng và tích cực của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nói: "Với truyền thống cách mạng hào hùng và niềm tự hào của "anh hùng lao động thời kỳ đổi mới"; phát huy sức mạnh đoàn kết, theo tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển", kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong những nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ tỉnh sẽ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII đề ra. Hoàn thành mục tiêu "phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người".

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, ông Nguyễn Hòa Bình cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và giải pháp phát triển của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 như đã nêu trong Báo cáo chính trị, đồng thời gợi ý thêm một số vấn đề sau:

Đảng bộ tỉnh cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt. Phải không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, đoàn kết trong Đảng luôn luôn là bài học kinh nghiệm bất hủ trong mọi thời kỳ; đề cao kỷ cương, kỷ luật của đảng; thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên cả về phẩm chất và năng lực. Hơn lúc nào hết nhân dân đòi hỏi ở mỗi Đảng viên, mỗi cấp ủy viên tinh thần xả thân, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác tối đa nội lực, các nguồn lực và thành phần kinh tế trên địa bàn. Kiên trì định hướng phát triển kinh tế không phụ thuộc vào dầu khí. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Đại hội đã đề ra. Tập trung phát triển kinh tế dựa trên 4 ngành mũi nhọn là công nghiệp, kinh tế biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đây chính là những yếu tố mở ra triển vọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh giàu mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng. Phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị hiện đại, trung tâm du lịch hấp dẫn và xây dựng nông thôn mới. Tập trung tối đa cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đẩy nhanh đầu tư xây dựng sân bay nhỏ, các tuyến đường cao tốc, nhất là đường sắt kết nối các tỉnh, các trung tâm công nghiệp trong vùng với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế số, công nghiệp 4.0 và thương mại điện tử.

Đặc biệt, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng thành thị, khu công nghiệp với vùng nông thôn, ven biển và hải đảo trong tỉnh. Báo cáo chính trị đã đề ra rất nhiều các chỉ tiêu nhân văn về tuổi thọ, chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế, đào tạo lao động, thu nhập bình quân, nước sạch, xử lý chất thải.

Bà Rịa-Vũng Tàu phải coi việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tặng hoa và chúc mừng Đại hội

Về cải cách hành chính, tỉnh cần tiếp tục rà soát và thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp quyết liệt hơn nữa để cùng Trung ương cải thiện môi trường đầu tư và có thể mời gọi, đón nhận các dự án đầu tư theo định hướng của tỉnh.

Về quốc phòng, an ninh, cần bám sát phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống bạo loạn của Quân khu 7 và các ngành chức năng để xây dựng khu vực phòng thủ với các phương án cụ thể, sát hợp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm luôn chủ động không đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và lực lượng làm kinh tế đẩy mạnh và kiểm soát chặt chẽ việc đánh bắt hải sản xa bờ, phát triển mô hình hậu cần nghề cá trên biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cũng nhấn mạnh, đại hội cần tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện trình đại hội. Quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát tình hình, khả thi cao và có khát vọng vươn lên; tích cực tham gia rất trí tuệ, trách nhiệm cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác tốt, uy tín cao bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII.

Bài liên quan
Chống người thi hành công vụ, tài xế lĩnh án 12 tháng tù
Ngày 14/9, TAND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Cao Văn Lĩnh (40 tuổi, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Rịa-Vũng Tàu phải coi việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt