8 nhiệm vụ trọng tâm và những ưu tiên của Chính phủ sau kiện toàn là gì?

Xuân Lan | 06/05/2021, 09:12

Chủ trì cuộc họp báo Chính phủ chiều ngày 5/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã cho biết những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ và Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ sau khi bộ máy Chính phủ được kiện toàn.

tranvanson.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn: Chính phủ sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng 130 chương trình, đề án trọng tâm.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ tổ chức, triển khai ngay công việc với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc. Chính phủ đã ban hành nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi Chính phủ kiện toàn.

Thứ nhất, Chính phủ sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với 130 chương trình, đề án.

Thứ hai, Chính phủ đặt trọng tâm tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách. Nếu Luật thì báo cáo Quốc hội, nhất là những điều khoản đang gây ách tắc, đang là nút thắt. Nếu nghị định thì vướng ở đâu, Chính phủ sẽ tháo gỡ ở đó, để phục vụ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc và khẩn trương tổng kết đánh giá đầy đủ quy chế làm việc của Chính phủ với tinh thần, quan điểm là phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, kiểm tra giám sát.

Thứ tư, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong điều kiện phải có giải pháp, tình huống đặt ra để chủ động thực hiện.

Thứ năm là phòng chống dịch COVID-19.

Thứ sáu là thúc đẩy đầu tư công. Trong 4 tháng đầu năm, đầu tư công đã giải ngân trên 18%.

Thứ bảy là ban hành Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021. Giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay sau phiên họp (ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52, theo tính toán của Bộ Tài chính thì khi thực hiện Nghị định này đã giãn, hoãn khoảng 115.000 tỷ).

Thứ tám là, tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Thông tin về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, Chính phủ đã dành phiên họp thường kỳ tháng 4 để bàn nội dung chương trình hành động của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Chính phủ. Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Chính phủ sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng 130 chương trình, đề án trọng tâm.

Tất cả chương trình, đề án nhằm thực hiện bằng được mục tiêu xuyên suốt của Nghị quyết, đó là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chương trình hành động của Chính phủ cũng phải trên cơ sở tư tưởng, quan điểm chỉ đạo này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn khẳng định.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng cho biết, việc ban hành Nghị quyết về chương trình hành động là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ xác định bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên.

Cùng với nhiệm vụ này, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, các điều khoản đang gây ách tắc, nút thắt để kiến nghị Quốc hội sửa đổi các luật, bộ luật. Tất cả được thực hiện trên tinh thần cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ cũng sẽ khẩn trương tổng kết, đánh giá quy chế làm việc của Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện theo hướng đổi mới phương thức làm việc, tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân...

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
8 nhiệm vụ trọng tâm và những ưu tiên của Chính phủ sau kiện toàn là gì?