6 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được công bố sáng nay (15/10)

Nhóm PV | 15/10/2020, 10:34

Kết quả trúng cử của 6 Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Bình Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Tuyên Quang, Sóc Trăng vừa được công bố trong sáng nay đều đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiêm cao.

6 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được công bố sáng nay (15/10)

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 15/10, trong ngày làm việc thứ 3 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đại biểu. Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Ông Trần Văn Nam sinh năm 1963, quê quán tỉnh Bình Dương, trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị, Cao cấp Thanh vận.

Ông Nam từng giữ nhiều chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. 

Hội nghị tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI gồm 11 ủy viên. Ông Phạm Văn Chánh - Bí thư huyện ủy Phú Giáo trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

Trước đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn 49 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được công bố sáng nay (15/10)

Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng trong sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiếp tục làm việc, báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang Khóa XIX.

Ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016- 2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970; quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ Tiến sỹ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; ngày vào Đảng 4/12/1995, ngày chính thức: 4/12/1996.

Ông Dương Văn Thái đã trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ Phòng Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Tháng 10/2019, ông Dương Văn Thái được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội cũng bầu bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

6 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được công bố sáng nay (15/10)

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 15/10, trong ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Tại phiên họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Các ông: Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

6 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được công bố sáng nay (15/10)

Ông Nguyễn Văn Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất.

Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã bầu 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người.

Ông Nguyễn Văn Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 100% số phiếu. 

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, Quê quán tại Phường Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội; trình độ học vấn: Tiến sỹ Tài chính – Lý thuyết tiền tệ. Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Các ông: Mùa A Sơn, Lê Thành Đô được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ông Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

6 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được công bố sáng nay (15/10)

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành bầu 48 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả hội nghị được báo cáo Đại hội đầu giờ sáng nay (15/10). Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang khoá XVII gồm 13 uỷ viên.

Ông Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Các Phó Bí thư gồm: ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lê Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Đại hội cũng bầu ra Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 10 uỷ viên. Ông Nguyễn Hồng Trang giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVII.

6 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được công bố sáng nay (15/10)

Ông Lâm Văn Mẫn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng nay (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào chiều ngày hôm qua (14/10), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên.

Ông Lâm Văn Mẫn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Hồ Thị Cẩm Đào (Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy) và ông Trần Văn Lâu (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng) được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lâm Văn Mẫn, sinh năm 1970, quê ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, là người dân tộc Khmer, có trình độ tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Luật. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025, ông từng giữ các chức vụ Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó Bí thư, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ông Lâm Văn Mẫn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Nguyễn Văn Thống được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
6 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được công bố sáng nay (15/10)