Báo Công lý
Thứ Hai, 30/3/2020

Hội thảo “Định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên”

05/2/2015 22:35 UTC+7
(Công lý) - Sáng ngày 5/2/2015, tại TP Hải Phòng, Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa 13 phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tổ chức khai mạc Hội thảo “Định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên”.

Ông Nguyễn Văn Hiện, Uỷ viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì Hội nghị; ông Jesper Moller, Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành của Trung ương; đại diện các cơ quan ban, ngành của các địa phương cùng các chuyên gia pháp lý của UNICEF tham dự hội nghị.

Hội thảo “Định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên”

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hiện cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đặc biệt đến người chưa thành niên. Để bảo vệ, chăm sóc, phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng người chưa thành niên phạm tội, ngoài các hình thức xử lý chính thức như xử lý hành chính, xử lý hình sự thì cần thiết lập hình thức xử lý thay thế vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính phòng ngừa xã hội cao đối với người chưa thành niên có vi phạm. Quan điểm chính sách này được thể hiện trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, trong hệ thống pháp luật về tư pháp… Tuy nhiên, hiện nay hệ thống pháp luật về tư pháp người chưa thành niên vẫn còn chưa đồng bộ, chưa đầy đủ, quá trình áp dụng các văn bản nêu trên đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn, cần có sự trao đổi, thảo luận, phân tích để đề xuất phương hướng trong thời gian tới.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp người chưa thành niên, phục vụ cho hoạt động thẩm tra Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); việc thành lập và quy định thẩm quyền xét xử của Tòa gia đình và người chưa thành niên, đảm bảo được sự  thống nhất, đồng bộ giữa các dự án luật đã nêu và các luật liên quan, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về tư pháp người chưa thành niên, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc tổ chức Hội thảo về “Định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên”. Đây là một diễn đàn để trao đổi, thảo luận về những vấn đề có ý nghĩa quan trọng liên quan đến hoàn thiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên…

Theo chương trình, Hội thảo diễn ra trong các ngày từ 04/2/2012 đến 05/2/2015 với các nội dung: Các nguyên tắc chung về tư pháp với trẻ em và những vấn đề xuyên suốt trong các đạo luật liên quan đến người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp; Những nội dung sửa đổi của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em liên quan đến tư pháp người chưa thành niên; Các vấn đề tư pháp về người chưa thành niên của Dự thảm Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Đề xuất quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa gia đình và người chưa thành niên; Tòa án chuyên trách dành cho trẻ em - Các chuẩn mực quốc tế  và điển hình tốt nhất trên thế giới

Việt Trung

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật