Báo Công lý
Thứ Hai, 30/3/2020

Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

23/9/2015 16:51 UTC+7
(Công lý) - Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về dự Đại hội còn có các đồng chí: Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Oanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Dân vận Trung ương.

Đại hội có 447 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho trên 20 vạn đảng viên. 

Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng 85 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,75%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu được đẩy mạnh, đạt một số kết quả quan trọng. Quốc phòng - an ninh được củng cố, quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc

Thành tựu đạt được là rất phấn khởi và đáng tự hào, song chúng ta cần phải nghiêm túc, thẳng thắn thấy rằng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên cả 3 vùng biển, đồng bằng, trung du, miền núi còn chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả. Đại hội cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân vì sao chưa khai thác, phát huy có hiệu quả cao nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từ đó đề ra những giải pháp sớm khắc phục được tình hình nói trên trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thời cơ, thuận lợi lớn đan xen với những khó khăn thách thức gay gắt, đặt kinh tế nước ta vào sự cạnh tranh quyết liệt trên cả thị trường trong nước và nước ngoài. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa cần chuẩn bị để sẵn sàng tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức, vừa góp phần khắc phục những yếu kém nội tại của nền kinh tế, vừa nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong hội nhập thắng lợi.

Đồng thời, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bày tỏ sự tin tưởng, trong những năm tới Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, phát huy truyền thống cách mạng và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất định sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Thanh Hóa phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP bình quân 5 năm đạt 12%/năm trở lên. GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.600 USD trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP năm 2020: nông, lâm, thủy sản chiếm 12%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,7%; dịch vụ chiếm 34,3%. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm giữ ổn định 1,5 triệu tấn. Tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 1,9 tỷ USD trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 610 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hàng năm 11%. Đến năm 2020 đạt 10 bác sĩ/1 vạn dân. Bình quân hàng năm kết nạp hơn 7.000 đảng viên mới và có từ 80% tổ chức cơ sở Đảng trở lên kết nạp được đảng viên mới trong năm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch - vững mạnh hàng năm đạt cao…

Trong nhiệm kỳ này, Thanh Hóa đề ra 5 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp. Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi. Chương trình phát triển du lịch và Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nhằm đạt được mục tiêu nhiệm vụ và các chương trình trong tâm trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa sẽ có các đột phá trong nhiệm kỳ mới: Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng, có tính then chốt theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong các tổ chức Đảng. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị....

Thanh Phương

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật