Báo Công lý
Thứ Hai, 24/2/2020

Cần có lộ trình chuyển đổi những HTX hàng nghìn xã viên thành HTX hoạt động hiệu quả

29/11/2015 17:41 UTC+7
(Công lý) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh nội dung trên trong chuyến khảo sát các mô hình hợp tác xã (HTX) tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang sáng 29/11.

 

Cần có lộ trình chuyển đổi những HTX hàng nghìn xã viên thành HTX hoạt động hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo huyện Lạng Giang. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, đến nay, trên địa bàn huyện có 38 HTX, tổ chức hoạt động các dịch vụ như: thủy nông, cung ứng giống vật tư nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, tín dụng nội bộ, quản lý chợ…

Nhìn chung, các HTX và tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động khá ổn định, đáp ứng nhu cầu của nông dân và thúc đẩy kinh thế hộ phát triển.

Huyện xác định phát triển sản xuất nấm là hướng đi đúng và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tổng doanh thu bình quân các loại nấm mỗi năm đạt khoảng 22 tỷ đồng.

Thông qua sản xuất nấm đã thu hút gần 300 hộ dân tham gia, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông nhàn nông thôn, tăng thu nhập cho kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo; đồng thời cung cấp cho thị trường sản phẩm rau sạch an toàn, bổ dưỡng, hạn chế việc đốt rơm rạ, tích cực bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra loại phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng.

Sau buổi làm việc  Lãnh đạo huyện Lạng Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm HTX Nông nghiệp Hương Sơn và HTX Nấm Tiên Lục và làm việc với Lãnh đạo huyện Lạng Giang về phát triển HTX trên địa bàn.

Cần có lộ trình chuyển đổi những HTX hàng nghìn xã viên thành HTX hoạt động hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Thiện nhân thăm các HTX tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Thăm HTX nông nghiệp Hương Sơn, với nguồn vốn hoạt động HTX từ ban đầu khi thành lập chuyển đổi chỉ có vài trăm triệu đồng, hiện nay lên trên 15 tỷ đồng. HTX đã phát huy vai trò trong dịch vụ bao tiêu sản phẩm nông sản chế biến xuất khẩu với phương thức thông qua hợp đồng được ký kết tới hộ sản xuất và nhà máy cam kết bao tiêu nông sản cho nông dân. Năm 2009, HTX phát triển vùng nguyên liệu trồng dưa bao tử của thành viên trên 100 ha chiếm 2/3 diện tích trồng dưa trong huyện. Hiện thu nhập bình quân 225 triệu đồng/ha/vụ, gấp 6 lần so với trồng lúa.

Khảo sát tại Chi hội nấm xã Tiên Lục cho thấy, HTX được thành lập từ cuối năm 2014, đến nay có 115 hộ tham gia sản xuất nấm đã tạo công ăn việc làm cho từ 400- 500 lao động có việc làm thường xuyên. Qua hoạt động nhiều hộ gia đình xã viên sản xuất nấm trên địa bàn hoạt động đạt hiệu quả cao.

Mô hình kinh tế hộ ông Hoàng Viết Chương và bà Đoàn Thị Cầu, mỗi năm sản xuất hàng nghìn tấn nguyên liệu, tạo việc làm cho hàng chục lao động, sản phẩm được các thương lái tìm đến thu mua tại chỗ. Tổng doanh thu từ sản xuất nấm của chi hội đạt 13,7 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 8 tỷ đồng.

Đại diện các HTX kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm hướng dẫn tạo điều kiện HTX được tiếp cận chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước về vốn để thông qua HTX triển khai các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, giúp các cơ sở kinh tế nhỏ, cá thể, tiểu chủ nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Từ thực tế khảo sát các mô hình HTX trên địa bàn huyện Lạng Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo huyện cần làm rõ xem hoạt động của các HTX trên địa bàn có gì thay đổi không sau 3 năm triển khai Luật HTX năm 2012. Cần chỉ rõ ra những khó khăn khi thu hẹp quy mô các HTX có hàng nghìn hội viên này và đề ra những giải pháp cụ thể để xây dựng thêm nhiều HTX kiểu mới tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang cần tổ chức khảo sát toàn diện, trên quy mô toàn tỉnh để thấy hiện trạng hoạt động của các HTX.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, HTX là nhu cầu tự thân của người nông dân và trong quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp, người nông dân không làm ăn riêng lẻ nữa mà hợp tác, liên kết với nhau qua HTX để sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. Do đó, từ hoạt động của các mô hình HTX hiện có, tỉnh và huyện cần có lộ trình chuyển đổi những HTX với hàng nghìn xã viên thành những HTX hoạt động hiệu quả, giúp người nông dân trong việc cung ứng đầu vào vật tư nông nghiệp, nghiên cứu thị trường, quy hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang cần có hướng phát triển những sản phẩm chủ lực, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đầu vào, giúp nông dân ổn định sản xuất.

Đồng thời, cần tổ chức các hội nghị chuyên đề, bằng chính mô hình HTX hiện có, nhằm tập trung nâng cao năng lực quản lý, chú trọng việc lựa chọn cán bộ quản lý có khả năng nghiên cứu, nắm bắt thị trường để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm.

Trên địa bàn huyện Lạng Giang có 38 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, 3 HTX trong lĩnh vực thương mại, 2 HTX hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, 3 HTX tổng hợp, 1 Liên hiệp HTX, có 5 quỹ và 65 tổ hợp tác đang hoạt động.
Các 
HTX, tổ hợp tác hoạt động khá ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động và phân loại các HTX trên địa bàn, từ đó chỉ đạo khắc phục đối với các HTX hoạt động yếu kém, giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả.
Cùng với đó, trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, sẽ chuyển đổi các mô hình kinh tế tập thể để lập các 
HTX về vệ sinh môi trường, thương mại, dịch vụ chợ, tín dụng.

Xuân Lan

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật