Báo Công lý
Thứ Ba, 18/2/2020

Phong trào thi đua của TAND các cấp năm 2014: Sẽ có những đột phá quan trọng

17/1/2014 20:37 UTC+7
(Công lý) - Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2014 và Lễ vinh danh Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực đã dành nhiều thời gian để đánh giá toàn diện công tác thi đua khen thưởng năm 2013, đề ra phương hướng năm 2014.

Trong đó phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác, xây dựng TAND các cấp trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Phong trào thi đua của TAND các cấp năm 2014: Sẽ có những đột phá quan trọng

 

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa trao Cờ thi đua của TANDTC cho Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC

 

Hiệu quả đạt được từ các phong trào thi đua

 

Năm 2013, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tiếp tục chỉ đạo TAND các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” và ban hành Kế hoạch số 44/TANDTC-TĐKT ngày 1/3/2013 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2013; Kế hoạch số 85/TANDTC-TĐKT ngày 28/5/2013 chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018; xây dựng Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” để vinh danh các Thẩm phán có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử. 

 

Hưởng ứng phong trào thi đua đã phát động, TAND các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của TAND để phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức, biện pháp thực hiện có hiệu quả, thiết thực, lôi cuốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình tham gia. Nội dung phát động thi đua đã được các đơn vị lồng ghép với các chỉ tiêu công tác để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn như: Chỉ tiêu giải quyết, xét xử nhanh, bảo đảm trong thời hạn luật định các loại vụ án; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự; đẩy mạnh việc hoà giải trong vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại; tăng cường đối thoại trong vụ án hành chính hoặc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, quản lý...

 

Chất lượng hoạt động của các Cụm thi đua ngày càng được nâng lên, trách nhiệm của Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua trong việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua đã được tăng cường; chất lượng công tác kiểm tra chéo tại các cụm thi đua đã được nâng lên và đi vào thực chất, khắc phục hiện tượng kiểm tra mang nặng hình thức, lấy lệ. Nhiều Toà án địa phương đã tổ chức các hội thi, cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, sự am hiểu về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án, đạt hiệu quả cao như: Hội thi “Thư ký giỏi”, “Thẩm phán giỏi”; cuộc thi tìm hiểu về câu nói của Bác Hồ “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” gắn với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” hoặc “Hội thi công nghệ thông tin” của các Toà án tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hoá, Quảng Bình, Phú Yên, TP. Cần Thơ, Hải Phòng… Nhiều đơn vị tổ chức thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của mình và địa phương, điển hình là Tòa án tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bến Tre, TP. Hà Nội, TAQS Trung ương, Trường cán bộ Toà án… và nhiều TAND cấp huyện trong cả nước. 

 

Việc bình xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật. Năm 2013, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND đã xét, đề nghị và đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hai tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 tập thể, 4 cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 21 tập thể, 19 cá nhân; tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 43 tập thể, 72 cá nhân; tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 8 cá nhân.

 

Kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013, TAND các cấp có 21 tập thể được tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”; 92 tập thể  được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của TANDTC”; 581 được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 213 tập thể được tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC và hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp được tặng thưởng giấy khen, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất hoặc thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua ngắn ngày trong năm công tác 2013.

 

Phong trào thi đua của TAND các cấp năm 2014: Sẽ có những đột phá quan trọng

 

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa trao Cờ thi đua của TANDTC cho các đơn vị thi đua xuất sắc (Ảnh: Minh Giang)

 

Sẽ có những đột phá trong phong trào thi đua

 

Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TAND các cấp. Bản Hiến pháp sửa đổi năm 2013 chính thức ghi nhận TAND thực hiện quyền tư pháp. Điều này khẳng định niềm tin và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về vai trò, vị trí của TAND. Song, bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp phải nỗ lực vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND phát động phong trào thi đua năm 2014 với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh, rèn đức, luyện tài, đổi mới, sáng tạo, giữ gìn kỷ cương, tăng cường dân chủ, ra sức thi đua, làm theo lời Bác, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo là tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND các cấp”. Phong trào thi đua năm 2014 của TAND các cấp hướng tới mục tiêu: “Tăng cường đổi mới và không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước làm động lực thúc đẩy, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao năng lực trình độ; kỷ luật, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014; xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước”.

 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tổ chức phát động thành hai đợt. Đợt 1: Thời gian thực hiện từ đầu năm đến ngày 30/5/2014, chủ đề của đợt thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp hăng hái thi đua nâng cao chất lượng công tác, lập thành tích chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014); 60 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) và 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014”. Đợt 2: Thời gian thực hiện từ ngày 1/6/2014 đến ngày 30/9/2014, chủ đề của đợt thi đua: “TAND các cấp thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, lập thành tích chào mừng 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2014)”; 69 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014) và 69 năm ngày truyền thống ngành TAND (13/9/1945-13/9/2014)”.

 

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014; xây dựng TAND các cấp trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quang Huy - Tiến Anh
Bạn đang đọc bài viết Phong trào thi đua của TAND các cấp năm 2014: Sẽ có những đột phá quan trọng tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật