Báo Công lý
Thứ Hai, 27/1/2020

Thanh tra tại Trường Trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác (Hà Nội): Phát hiện nhiều sai phạm

13/3/2015 07:00 UTC+7
(Công lý) - Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội vừa có kết luận nội dung tố cáo đối với bà Lê Thị Hồng Hoa, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác theo đơn tố cáo của các cổ đông của trường. Nhiều nội dung tố cáo được khẳng định là đúng.

Nhiều nội dung tố cáo đúng

Cụ thể, Thanh tra cho rằng, trường có thực hiện báo cáo tài chính gửi Chi cục Thuế Hoàng Mai, có báo cáo tài chính lưu tại trường, có báo cáo tài chính được Công ty Kiểm toán DTL kiểm toán nhưng có một số số liệu trong các bản báo cáo chưa thống nhất. Từ năm 2007 đến hết năm 2013, trường có báo cáo tài chính nhưng không thực hiện việc công khai, không gửi báo cáo tài chính năm đến cơ quan quản lý, việc quản lý tài chính nhà trường chưa thực hiện như quy định. Trường Lê Hữu Trác bổ nhiệm bà Trịnh Thị Minh Thanh, cử nhân kỹ thuật y tế làm Phụ trách kế toán, ký toàn bộ các chứng từ và báo cáo tài chính của nhà trường từ khi thành lập trường đến hết 31/12/2013 là không đúng quy định. Trong một số cuộc họp HĐQT, bà Hoa có thông báo một số số liệu về thu chi tài chính (được ghi trong biên bản các cuộc họp) nhưng có một số số liệu không thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính được lưu giữ tại trường đã cung cấp cho Đoàn xác minh. Trách nhiệm này thuộc về HĐQT, của Hiệu trưởng nhưng trách nhiệm chính thuộc về bà Lê Thị Hồng Hoa, Chủ tịch HĐQT nhà trường.

Về tố cáo không công bố kết luận của Kiểm toán, Đoàn Thanh tra cho rằng bà Hoa đã hai lần thuê Công ty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán báo cáo tài chính cho Trường TC Y - Dược Lê Hữu Trác nhưng bà Hoa đã không công khai đủ nội dung đã được kiểm toán tới HĐQT và tại Đại hội cổ đông là không đúng quy định. Vì thế, Thanh tra Sở yêu cầu HĐQT trường cần mời đơn vị kiểm toán độc lập, tiến hành kiểm toán từ khi thành lập trường đến nay, công khai kết quả, kết luận kiểm toán như quy định.

Thanh tra tại Trường Trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác (Hà Nội): Phát hiện nhiều sai phạm

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

Việc tố cáo bà Hoa tự chi tiêu không thông qua HĐQT cũng được Thanh tra khẳng định là đúng. Theo Thanh tra thì, tài khoản của nhà trường chỉ giao dịch được khi có đóng dấu và đầy đủ chữ ký của các bộ phận liên quan trong nhà trường đăng ký giao dịch với ngân hàng, khi đó các giao dịch được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình; còn khi giao dịch bằng tài khoản cá nhân, mọi nội dung giao dịch do chính cá nhân quyết định. Cho dù bà Hoa giải trình là được thay mặt Hội đồng sáng lập điều động vốn nhưng không có nghĩa là bà Hoa được phép sử dụng tài khoản cá nhân để điều tiết, sử dụng toàn bộ nguồn thu của nhà trường. Vậy, việc bà Hoa với tư cách Chủ tịch HĐQT, đứng tên chủ tài khoản trường nhưng đã tự ý dùng tài khoản cá nhân để điều tiết, sử dụng nguồn thu của trường là vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. Bà Hoa đã dùng tiền thu được của nhà trường để gửi tiết kiệm đứng tên bà Hoa và chuyển đổi tiền nhà trường thành ngoại tệ để cất giữ, tự chi tiêu không thông qua HĐQT là vi phạm.

Nội dung tố cáo bà Hoa tự huy động vốn để tạo cổ đông và cổ phần mới không hợp lệ. Nội dung này được Thanh tra khẳng định có đúng, có sai. Việc huy động vốn không thực hiện đúng quy định nhưng HĐQT không kiên quyết phản đối và có giải pháp ngăn chặn kịp thời, có thành viên của HĐQT cũng tham gia góp thêm vốn và mời người thân quen cũng góp thêm vốn. Để xảy ra sai phạm này là trách nhiệm của tập thể HĐQT  nhiệm kỳ 2007-2012 và trách nhiệm cao nhất thuộc bà Lê Thị Hồng Hoa. HĐQT cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và cùng thống nhất cách giải quyết các sai phạm nêu trên cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.  

Xử lý dứt điểm sai phạm thế nào?

Không những vậy, theo kết quả giải quyết tố cáo còn khẳng định bà Hoa sai phạm về tổ chức như mở thêm cơ sở đào tạo, bà Hoa thừa nhận việc “tự ý quyết định hết tất cả mọi vấn đề”. Vì thế, mặc dù bà Hoa có hỏi ý kiến mọi người nhưng việc bà Hoa tự huy động vốn và mở thêm các cơ sở đào tạo khi không có nghị quyết của HĐQT là sai. Việc Trường Trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác không có Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên (2007-2012) cũng được Thanh tra khẳng định là sai...

Thanh tra cũng cho rằng, sau hơn 7 năm hoạt động, nhà trường đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thời gian qua, HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường chưa thực hiện đúng các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn. Trường không có Quy chế tổ chức và hoạt động, không có quy chế chi tiêu nội bộ, không có Ban kiểm soát. Trong một thời gian dài, hoạt động của HĐQT, lãnh đạo nhà trường trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, mang tính chất gia đình. Vì thế, đây cũng là nguyên nhân chính để xảy ra một số sai phạm.

Vì vậy, Sở GD & ĐT Hà Nội yêu cầu bà Lê Thị Hồng Hoa nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đã để xảy ra các sai phạm về công tác quản lý tài chính, tài sản, danh sách cổ đông, số vốn góp cũng như việc quản lý nhân sự của trường. Chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, trước pháp luật về những sai phạm đã xảy ra. Đồng thời, bà Hoa phải chịu trách nhiệm chính trong việc bàn bạc cùng HĐQT nhanh chóng có giải pháp, tổ chức thực hiện việc khắc phục các sai phạm nêu trên.

Tổ PVĐT

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật